h

Er is een wereld te winnen (Ron Meyer)

5 november 2015

Er is een wereld te winnen (Ron Meyer)

Socialisten willen de wereld veranderen. Van onze buurten tot onze werkvloeren. En dat is nodig ook. De drie rijkste Nederlanders bezitten evenveel als de 8 miljoen armste Nederlanders samen. Dat is niet ontstaan door toeval, maar een gevolg van politieke keuzes. De neoliberale kapitalistische politiek kiest steevast voor winst boven werk en welzijn. Voor multinationals boven mens en milieu. En voor ieder-voor-zich. Met als gevolg: groeiende ongelijkheid, uitgeholde publieke voorzieningen en honderdduizenden mensen die over de hele wereld vluchten voor oorlog en ellende.

Socialisten zijn optimisten en realisten tegelijk. We zien namelijk wat er kan als gewone mensen hun krachten bundelen. Van schoonmakers tot fastfoodwerkers, van thuiszorgmedewerkers tot jongeren. Ze deden wat niemand voor mogelijk hield. Onbevangen en onorthodox. Ze inspireerden en dwongen actie-voor-actie vooruitgang af. En ze leren ons bovenal één les: als we sociale rechtvaardigheid en vooruitgang willen afdwingen, dan moeten we in de aanval. Omdat er een wereld te winnen is.

Peper!

In de afgelopen decennia is onze partij straat-voor-straat, wijk-voor-wijk en lid-voor-lid opgebouwd. Van een club van vastberaden scholieren die lokaal de revolutie wilden ontketenen tot een volwassen politieke beweging. De SP is nog altijd zichtbaar op straat, de buurt is nog altijd de basis van ons activisme, maar daarnaast besturen we ondertussen in zes provincies en meer dan 40 gemeenten. Een unieke prestatie, waar eenieder die dagelijks door weer en wind op pad ging, tegenslagen overwon en de partij karakter gaf, trots op mag zijn.

Onze partij heeft alles in huis om grote overwinningen te behalen. We hebben inspirerende idealen en de meeste actievelingen. We zijn een prachtige partij. Maar dat is niet genoeg. Ik geloof dat we alleen blijvende sociale verbeteringen kunnen afdwingen als we de straten veroveren. Als we aantonen dat mensen voor onze ideeën tot sociale vooruitgang bereid zijn in beweging te komen. Daarvoor zullen we campagnematig te werk moeten gaan, slimme keuzes moeten maken en ons verhaal met bravoure moeten brengen. Als we de samenleving radicaal willen veranderen, dan is lef onontbeerlijk. De SP is niet opgericht om een aspirientje tegen rechtse hoofdpijn te zijn, maar peper in de reet voor échte sociale vooruitgang. 

Kandidatuur

Afgelopen zomer heb ik me kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van onze partij. Een partij die alles in huis heeft om de ongelijkheid succesvol te bestrijden, de economie van ons allemaal te laten zijn en de samenleving op te bouwen in plaats van af te breken. Samen kunnen we onze partij de grootste en sterkste partij maken. Maar daar is wel een aantal veranderingen voor nodig. Vernieuwingen die aansluiten bij wat deze tijd van ons vraagt.

1. Aanvallen. Met zoveel mogelijk mensen dwingen we sociale vooruitgang af. Daarvoor moeten we keuzes maken, want we kunnen dit niet op allerlei thema’s tegelijk.

2. Bravoure. Met onorthodoxe acties zorgen we ervoor dat onze thema’s en ideeën onder de aandacht komen en dat er over gesproken wordt.

3. Campagnemachine. We gaan voorop lopen met nieuwe technologie. Er wordt beter gekeken naar wat afdelingen nodig hebben. Scholing en ondersteuning worden daarop aangepast.

4. Denken en doen. We worden een ideeënpartij die z’n ideeën scherpt aan slimme denkers en doeners van binnen én buiten de partij.

5. Energie. We worden groter, sterker en jonger. Meer leden, meer actievelingen en meer ROOD! 
 

Aanvallen

Onze partij wordt een permanente campagnemachine. Afdelingen maken hun eigen keuzes welke acties zij opzetten, maar landelijk voeren we samen één grootschalige offensieve campagne. Want ik ga liever op één groot thema in de aanval dan op tien in de verdediging. Al decennialang pleegt rechts een aanval op onze sociale verworvenheden, en met succes. Hoogtijd dat wij samen de strijd aangaan om sociale verbetering af te dwingen.

Betekent dit dat we ons nog maar op één onderwerp tegelijk richten? Absoluut niet. Met afdelingsavonden, online acties, debatreeksen en bijvoorbeeld een collegetour langs scholen en universiteiten kunnen we onze thema’s ook voor het voetlicht brengen. Maar bovenal met onorthodoxe en verrassende acties, waar niet altijd duizenden mensen voor nodig zijn.
 

Bravoure

‘Courage is not the absence of fear, it is inspiring others to move beyond it.’ Prachtige woorden van Nelson Mandela. Wij kunnen anderen inspireren om samen met ons op te staan. Om dat te doen wat ze nooit voor mogelijk hadden gehouden. Of het nu om scholieren, wijkbewoners of mensen op de werkvloer gaat, als wij de macht van deze mensen weten te organiseren, dan hebben we de potentie om een emancipatiebeweging te worden. Mensen die nu geen stem hebben een stem geven.

Soms geldt dat één iemand duizenden anderen in beweging kan brengen. Zoals Soufian, de werkende jongere die zich uitkleedde voor de Ahold-top uit protest tegen het jeugdloon voor jonge volwassenen. Maar ook het spotje met Mieke, de hoogbejaarde dame die haar vaste thuiszorgmedewerker is kwijtgeraakt. ‘Nu komt er een vreemde. En daarna weer een vreemde. Ik kan me net zo goed voor heel Nederland uitkleden.’ Een prachtig en keihard filmpje dat je in je hart raakt. Dit filmpje bracht een enorme discussie op gang. Dat was ons nooit gelukt als we niet het lef hadden gehad om dit spotje uit te brengen. Gewaagd, raak en met succes.
 

Campagnemachine

‘I love it when a plan comes together’ luidt de slotzin van mijn favoriete tv-serie uit mijn jeugd. Wij worden het A-team onder de politieke partijen. Samen knokken als een team, dat met een goed plan en veel creativiteit de macht uitdaagt en wint.

We maken een goed plan voor onze offensieve acties. We inspireren elkaar. Door successen en valkuilen beter met elkaar te delen. Door ervaringen en kennis van afdelingen, van bestuurders en van Kamerleden op elkaar aan te sluiten. En bovenal door met elkaar massaal op pad te gaan.

We realiseren ons dat SP-wethouders, SP-gedeputeerden en wellicht ooit SP-ministers bovenal activisten zijn. Soms met een netter pak, maar altijd met een vurig kloppend rood hart en een hoofd vol aanvallende ideeën. Besturen is voor ons immers een middel om vooruitgang af te dwingen, geen doel op zich. Waar we besturen, hebben we dus vooral behoefte aan een aanvalsplan. Zo kunnen SP-bestuurders en afdelingen elkaar versterken. In een gemeente, in een regio en zelfs in het hele land.

We gaan voorop lopen met nieuwe technologie. We willen niet alleen weten wat er nu kan, maar ook wat er over een jaar mogelijk is. We experimenteren met manieren om meer mensen te bereiken en te inspireren. We laten daarmee zien dat we een vernieuwende beweging zijn en kunnen daarmee mensen verrassen. Een beweging ja. Want ik vind dat we meer zijn dan een politieke partij. We zijn een beweging van mensen die ons land willen veranderen. Mensen die vinden dat niet winstbejag door grote bedrijven centraal moet staan, maar gelijkwaardigheid en solidariteit tussen mensen. Onze beweging moet de toon zetten en zoveel steun in de samenleving vergaren dat anderen niet meer om ons heen kunnen. 
 

Denken en doen

Om onze ideeën leidend te maken, zullen we slimme denkers en doeners van binnen én buiten de partij bij de SP moeten betrekken. Zo scherpen we onze ideeën verder aan. Onder onze 42.000 leden zitten veel mensen met goede ideeën om onze partij nog sterker en groter te maken. We moeten deze leden beter leren kennen en als partij gebruik maken van hun kennis en ervaring. Maar we moeten ook niet bang zijn om buiten de partij te kijken. Linkse denkers met goede ideeën moeten welkom zijn in onze partij om met ons de discussie aan te gaan, onze ideeën aan te scherpen en onze blik te verruimen.

Om onze partij scherper en sterker te maken, is het ook belangrijk dat we goed naar ons eigen scholingsaanbod kijken. Onze scholingen gaan beter aansluiten op de behoefte van de afdelingen, met meer variatie. Nieuwe actievelingen begeleiden we beter in het praktische werk, ervaren actievelingen bieden we verdieping in politieke strategie en praktijk. We leren meer van elkaar, het succes van de één is de inspiratie voor de ander. In Heerlen hebben we de Klopclub opgericht en andere afdelingen volgen nu. Iedere zaterdag ‘kloppen’ wij aan bij buurtbewoners om in gesprek te gaan over wat er speelt in de buurt, maar ook om te praten over grote thema’s zoals het voorstel voor een miljonairsbelasting of de mogelijkheden voor een publieke zorgverzekering. We doen dat gestructureerd, met een plan en in een enthousiast team. De Klopclub kan een effectieve manier zijn om permanent de buurten in te gaan, groepen mensen aan ons te binden en nieuwe energie los te maken.
 

Energie

Om het land te veranderen hebben we veel energie nodig. En voortdurend vers bloed. Onze partij wordt daarom zo groot en zo ROOD mogelijk! We hebben heel veel steun in het land. Vaak van mensen die we simpelweg nog nooit gevraagd hebben lid te worden. Dat gaan we nu dus wel doen. Actief en massaal. En zo zullen onze partij en onze kansen op succes groeien.

Het organiseren van jongeren is niet alleen een taak van ROOD, maar van de hele partij. We hebben de leukste jongerenorganisatie van het land, maar het ledenaantal is de laatste jaren afgenomen. Door jongeren aan te spreken op de juiste onderwerpen en moderne actiemiddelen in te zetten, kunnen we nog meer jongeren actief krijgen binnen onze partij. Jongeren die over een aantal jaar het kader van onze beweging zullen vormen.

Dat het kan bewees jongerenvakbond Young & United. Met ons eigen ROOD als kloppende hart. Nog geen half jaar geleden was het afschaffen van het jeugdloon onbespreekbaar. Zes maanden, 130.000 handtekeningen, ruim 5.000 nieuwe jonge vakbondsleden en tientallen acties later is er een meerderheid in de Tweede Kamer om het jeugdloon te verhogen. Laat niemand twijfelen: jongeren zijn bereid te knokken en een wereld te winnen.
 

Onverzettelijk vertrouwen

Ik heb een onverzettelijk vertrouwen dat mensen die in het hart geraakt zijn vol passie zullen kiezen voor sociale verbeteringen. En dat heb ik te danken aan vele inspirerende schoonmakers. ‘Nooit meer onzichtbaar!’ zongen ze maandenlang. Ze hadden concrete eisen: doorbetaling bij ziekte en een loon waarvan je kunt leven. Maar hun belangrijkste eis was ‘respect’. Ik ben trots en dankbaar dat ik schouder aan schouder met ze heb mogen knokken voor datgene wat de kern van ieders bestaan raakt: respect.

Ik heb mogen ervaren dat concrete vertalingen van waarden als menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit brede steun in onze samenleving hebben. Van jong tot oud, dwars door alle culturen heen. Maar dan zullen we die steun wel nog meer moeten verdienen en organiseren. Dan zullen we nog meer die herkenbare beweging van winnaars moeten worden. In mijn eigen afdeling heb ik geleerd hoe je bestuursverantwoordelijkheid kunt combineren met strijdbaar optimisme en activisme. Dat is echt niet altijd makkelijk. Maar als wij de bondgenoot willen zijn van alle mensen die willen knokken voor sociale verandering, dan is samen verbeteringen afdwingen onmisbaar. 
 

SP in 2025

Over 10 jaar zijn we een nog grotere en actievere partij. We hebben de meeste leden en de grootste jongerenafdeling van Nederland. Samen voeren we grootschalige acties en die winnen we. Zo hebben we met de actieve steun van tienduizenden Nederlanders concrete sociale vooruitgang afgedwongen.

We hebben succesvol bijgedragen aan het ter discussie stellen van de dominantie van de cijfers en analyses van neoliberale economen. Dat hebben we gedaan door samen te werken met iedereen die zich verwant voelt aan een offensieve sociale beweging. We hebben niet alleen gezorgd voor gefundeerde kritiek, maar bovenal breedgedragen en haalbare alternatieven gelanceerd.

We hebben op succesvolle wijze acties in de wijk verbonden met sociale strijd in de wereld. Dat hebben we gedaan door nog actiever te werken aan een internationaal netwerk van partijen en organisaties waaraan we ons verwant voelen.
 

Ervaring

Ik ben nu 13 jaar actief in de SP. In onder andere de Hulpdienst, in m’n afdeling waar ik betrokken was bij buurtonderzoek en buurtacties, in het afdelingsbestuur, als afdelingsvoorzitter en als fractievoorzitter. Daar heb ik geleerd hoe cruciaal het is om besturen te combineren met succesvolle buurtacties. Lokaal met de poten in de modder staan, brengt mij elke dag kennis, kracht en inspiratie. En die zet ik de komende jaren graag in om onze partij nog sterker te maken. Dienstbaar aan onze idealen en gewapend met veel energie en ideeën wil ik graag leiding gaan geven aan onze partij.

Ron Meyer 

Meedenken of meedoen? Ik hoor het graag!

E: ronmeyerSP@gmail.com

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier