h

Onze successen

SP is niet alleen actief in de Raad, maar ook op straat. Door onze acties in de stad te combineren met onze invloed in het gemeentehuis hebben we veel voor elkaar gekregen. Hieronder een samenvatting van onze successen.

 

Verbeteren WMO-reactietijden

Naar aanleiding van een aantal klachten over de reactie van het WMO loket op spoedaanvragen, diende SP een voorstel in om tot een verbeterplan te komen voor dit loket en om de reacties op aanvragen opnieuw onder de loep te nemen. Dit voorstel werd unaniem door de Raad aangenomen. Zeker nu de gemeenten nog meer verantwoordelijkheid krijgen om de zorg te organiseren, is een goede eerste lijnszorg van het grootste belang.

 

Afschaffen flyerverbod

SP is altijd op straat te vinden om met mensen in gesprek te gaan en om haar standpunten over te brengen. Daarbij worden vaak flyers uitgedeeld. In januari van dit jaar liep de SP bijna een boete op omdat in de APV officieel staat dat flyeren twee weken vooraf gemeld moet worden. SP vond dit onzin; politieke partijen moeten ten allen tijden met mensen in contact kunnen treden. De fractie stelde vragen en diende een motie in. Voor niet commerciele doelen kan er nu vrijuit geflyerd worden.

 

Schrappen fractievergoedingen

Alle fracties in de Raad ontvingen 700 Euro per raadslid per jaar voor ondersteuning van het fractiewerk. Omdat er zwaar bezuinigd moest worden in de begroting voor 2014 stelde SP voor om deze budgetten te schrappen. CDA diende een soortgelijk voorstel en zo trokken beide partijen gezamenlijk op. De Raad nam in grote meerderheid het voorstel aan.

 

Beschermen van werknemers tegen verdringing op de arbeidsmarkt

De gemeente wil clienten van de sociale dienst late werken met behoud van uitkering. Daar is niets op tegen als het voor een paar maanden is en dit werk leidt tot een echte baan. Veel voorbeelden in Nederland geven inmiddels aan dat gewone werknemers ontslagen worden om vervangen te worden door gratis werkkrachten die in een uitkering zitten. Verdringing heet dat met een mooi woord. SP diende een voorstel in samen met een aantal andere partijen om dit soort praktijken in Nieuwegein te voorkomen. Het voorstel werd aangenomen.

 

Rapport Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

SP kreeg signalen dat clienten van de regionale sociale dienst slecht geholpen werden en onheus bejegend. SP startte voor de hele regio een webenquete en verzamelde meer dan 80 reacties. Een rapport over deze bevindingen werd aan het WIL bestuur aangeboden en in de gemeenteraad besproken. De directie heeft een verbeterplan ingezet. In april van dit jaar zullen de eerste resultaten bekend gemaakt worden. De eerste geluiden bevestigen dat er echte verbeteringen worden doorgevoerd.

 

Beperken regeldruk vrijwilligersorganisaties

Het Kabinet en het College sturen zwaar op vrijwilligerswerk om de kaalslag in de welzijnssector te rechtvaardigen en op te vangen. Veel van deze vrijwilligersorganisaties hebben veel last van onnodige regels en dat frustreert dit soort initiatieven. SP zorgde er samen met Groen Links voor dat de vrijwilligers zo min mogelijk last hebben van vervelende en belemmerende regels.

 

Aanpak kinderarmoede

Samen met GroenLinks diende SP een voorstel in voor een plan van aanpak voor de kinderarmoede. Dit probleem gaat al veel te lang schuil achter de statistieken en dient opgepakt te worden. Bijna een half miljoen kinderen leven onder de armoedegrens.

 

Renovatie Sluyterslaan

Bewoners klaagden steen en been over het slechte onderhoud van de 155 sociale huurwoningen op de Sluyterslaan. SP voerde actie samen met de bewoners en bracht een rapport uit over de misstanden. Mitros de woningbouwcorporatie wilde de woningen slopen en er dure koopappartementen neerzetten. SP en de bewoners hielden vol en overtuigden de Gemeenteraad dat dit niet langer kon zo. Er werd een voorstel aangenomen in de Raad om druk uit te oefenen op Mitros. Uiteindelijk kwam Mitros over de brug met 1,3 miljoen Euro voor onderhoud in 2013. Vanag 2015 zal er grootschalig gerenoveerd worden.

 

Inzet wijkagenten en ambulant jongerenwerkers op de Rapenburgerschans

Toen er op de Rapenburgerschans veel overlast was, wilde het college cameratoezicht instellen. SP vond dit overdreven; eerst moeten er alternatieven worden ingezet zoals meer wijkagenten en meer ambulant jongerenwerk. Toen het cameratoezicht niet was tegen te houden, eiste SP dat er naast het inzetten van camera's ook politie en jongerenwerk werden betrokken om de echte problemen aan te pakken. Dit voorstel werd in ruime meerderheid aangenomen.

 

Steunpunten voor bibliotheken

De aandacht voor het lenen van boeken wordt langzaamaan minder in een samenleving die digitaal aan het worden is. Maar bibliotheken hebben ook een sociale functie voor ontmoeting en hebben een belangrijke plek in de wijken. SP zorgde ervoor dat er minimaal twee steunpunten zijn en blijven naast de grote bieb in het centrum. Onlangs werd het eerste steunpunt geopend in Nieuwegein Zuid.

 

Speelvoorzieningen op de Bergwal

Twee SP leden maakten melden van ontbrekende speelvoorzieningen voor de jongste kinderen op de Bergwal. De gemeente gaf niet thuis en hun aanvraag kwam onderop een stapel. De SP en de bewoners haalden handtekeningen op voor betere speelvoorzieningen en dienden een voorstel in in de gemeenteraad. De Raad wilde in eerste instantie niets doen, maar de SP en de bewoners hielden vol en bleven met voorstellen komen voor een speeltoestel. Uiteindelijk zwichtte de gemeente en kwam er een prachtig speeltoestel. SP en de bewoners namen het toestel feestelijk in gebruik samen met de kinderen in de buurt.

 

Behoud buurtwinkelcentra

Het college heeft veel aandacht voor het nieuwe Stadshart, maar de winkels in de wijken zijn minimaal even belangrijk. Voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn moet er 'een pak melk op loopafstand' te halen zijn. Daarnaast zijn de wijkwinkels belangrijk voor de levendigheid in de buurten en zijn er kansen om elkaar te ontmoeten. SP stelde deze kwestie aan de orde en liet een voorstel aannemen dat voorschrijft dat de wijkwinkelcentra zo veel mogelijk behouden blijven.

Bekijk alle dossiers waaraan SP gewerkt heeft.

U bent hier