h

de campagne komt er aan!

7 juli 2023

de campagne komt er aan!

Foto: SP

Aan het begin van de vakantieperiode is eindelijk gebeurd wat velen al heel lang hadden gehoopt: Rutte 4 is gevallen! Een kabinet o.l.v. een minister-president die er al veel te lang zat, aan wie duidelijk te merken was dat macht corrumpeert, wat heeft geleid tot een ongelooflijke hoeveelheid schandalen, aftredende bewindslieden en een enorme chaos op tal van maatschappelijke terreinen. Ten koste van de gewone burgers.

Foto: EG

Dat kabinet, die minister-president, is dus afgetreden. En dat betekent verkiezingen. Waarschijnlijk zullen die ergens in het najaar plaatsvinden, maar de voorbereidingen kunnen niet vroeg genoeg beginnen.

En ook in Nieuwegein zullen we als SP flink campagne gaan voeren. Het kan en mag niet zo zijn, dat het oplossen van alle ellende die de VVD c.s. heeft veroorzaakt, wordt overgelaten aan dezelfde partijen en/of partijen die een nog rechtser en dus asocialer beleid willen. Partijen die mensen tegen elkaar opzetten, die spreken over "zij" en "wij", en die op vele terreinen een nog hardvochtig(er), onmenselijker beleid voorstaan.

Foto: SP

Het is nú de tijd dat er een echte linkse, sociale wind in Nederland gaat waaien. Een linkse politiek waarin ieder mens telt en waar de overheid er is voor de mensen. Een politiek van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Nationaal en internationaal.

Foto: SP

Laat de campagne maar beginnen!

EG

 

U bent hier