h

afscheid van de gemeenteraad

31 maart 2022

afscheid van de gemeenteraad

Foto: SP

29 maart 2022 was voor onze SP een historische datum. Geen feestelijke dag, want na 16 jaar werd er voor een periode van minstens 4 jaar afscheid genomen van het politieke handwerk in de bankjes van de Nieuwegeinse gemeenteraad.

Bij een recente rondgang langs de meeste andere partijen uit de gemeenteraad bleek, dat men het jammer vond dat de SP geen deel meer uitmaakt van de raad. De inzet, oprechte betrokkenheid, de kennis van zaken en de vasthoudendheid zullen gemist worden. Zo zei men....

Een dankbetuiging en een hele diepe buiging voor onze knokkende SP’ers, die vanaf 2006 in de gemeenteraad gestreden hebben voor een socialer Nieuwegein, zijn zeker op zijn plaats.
Nieuwegein, een groeistad, waar flink geageerd moe(s)t worden tegen alle neoliberale plannen om die groei vorm te geven op een wijze, die op zijn zachtst gezegd te vaak als super a-sociaal bestempeld kan worden….
 

Die buiging moeten we maken voor de volgende SP raadsleden:

Marian Bijvoet
Laura Bruinsma
Annie van den Heuvel
Frank van den Heuvel
Hasan Inekci
Nine Kooiman
Petra Meese
Herman Mekenkamp
Patricia Nowak
Stef van der Steen
Martijn Stekelenburg
Hans Verdouw

(de meesten van hen staan een paar x op de foto van door de jaren heen)

Zij hebben vanaf 2006 - soms voor korte, maar veel vaker voor een langere periode - in de gemeenteraad gestreden voor een Nieuwegein van
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Met het vertrek van de SP uit de gemeentebankjes is de strijd tegen de nog immer voortwoekerende neoliberale shit niet voorbij. Integendeel.
Die strijd blijft keihard nodig en zal dan ook volop, samen met zoveel mogelijk bewoners, gevoerd moeten worden. Want alleen sámen krijgen we die neoliberalen eronder!

EG

Reacties

Bedankt Emile voor de aardige woorden.

Reactie toevoegen

U bent hier