h

Veel nieuwe leden!

21 mei 2021

Veel nieuwe leden!

De laatste paar maanden heeft SP Nieuwegein een mooi aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Het tegenvallende verkiezingsresultaat op 17 maart j.l. bleek voor mensen de motivatie om juist nú lid te worden van de meest sociale partij van Nederland.

Nederland mag niet zomaar verder te grabbel worden gegooid door de bekende neoliberale bestuurderspartijen die overal oog voor zeggen te hebben, maar hun blik slechts gericht houden op het bedrijfsleven. Partijen die ook in Nieuwegein aan het roer staan en op lokaal niveau hier zoveel mogelijk die landelijke neoliberale agenda proberen door te drammen.

Foto: SP

Een sterke SP is daarom meer nodig dan ooit. Ook op lokaal niveau. Want alleen samen kunnen we hier veranderingen afdwingen: in de buurt, wijk en straat. Protesteren, actievoeren, opkomen voor al die mensen die worden gepiepeld door de neoliberale bestuurscultuur. Want hoe hard men in Den Haag ook tettert dat er een “nieuwe politieke cultuur” moet komen, een “nieuw leiderschap" ook, zolang die “oude hap” daar - en lokaal - de lakens blijft uitdelen, zal er echt niets veranderen. Oude - niet te zuipen- wijn in nieuwe zakken dus.

Daarom SP. Juist nu!

 

EG

U bent hier