h

SP stelt vragen over verdwijnen AED in gymzaal voor hartpatiënten

4 oktober 2019

SP stelt vragen over verdwijnen AED in gymzaal voor hartpatiënten

Foto: SP

Recentelijk werd de SP geïnformeerd over het verdwijnen van een AED uit gymzaal de Driemaster op de Dintherseschans. Deze gymzaal wordt regelmatig gehuurd door een groep inwoners met een hartaandoening die door fysiotherapeuten van het Anthonius Ziekenhuis begeleid worden om te sporten. De inwoners betalen zelf de huur van de sportaccommodatie. Toen enige weken geleden de AED verdwenen bleek, werd er geïnformeerd bij de gemeente. Wethouder Kuiper (CDA) is naar zeggen wezen volleyballen met de inwoners aldaar, maar heeft ook aangegeven dat er geen nieuwe AED wordt geplaatst. Op de website van de gemeente staat inmiddels ook dat er geen AED aanwezig is. De SP stelt vandaag hierover een aantal  schriftelijke vragen.

  1. Kan het college aangeven waarom deze AED verdwenen is? Is hij door de gemeente verwijderd, of is hij wellicht ontvreemd? Indien de gemeente de AED heeft verwijderd, waarom is dit gebeurd? Is dit in overleg gegaan met de gebruikers van het pand? Graag een uitgebreid antwoord.
  2. Is het college het met de SP eens dat het onwenselijk is dat deze inwoners die allemaal hartproblemen hebben, sporten zonder dat er een AED aanwezig is? Zo nee, waarom niet?
  3. Aan de inwoners is gemeld dat ze zelf een nieuwe AED dienen te bekostigen, de gemeente gaat geen nieuwe betalen. Bent u het met ons eens, dat het vreemd is om gebruikers van de gymzaal dat zelf te laten betalen? De gemeente is eigenaar van de accommodatie en is dus ook verantwoordelijk voor het op peil houden van de voorzieningen? Graag een uitgebreid antwoord.
  4. Bent u bereid om snel met de inwoners/gebruikers om de tafel te gaan om deze zaak snel recht te zetten? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u ons op de hoogte stellen van het beleid van de gemeente rondom AED’s? Wat is het beleid wanneer er AED’s worden ontvreemd? Indien de gemeente zelf de AED heeft verwijderd: is dit op meer plaatsen gebeurd en welke plaatsen waren dit? Graag een overzicht.

Reactie toevoegen

U bent hier