h

tijd voor rechtvaardigheid

25 augustus 2018

tijd voor rechtvaardigheid

Foto: SP

Zaterdag 15 september vond in Rotterdam de manifestatie Tijd voor
Rechtvaardigheid plaats.

SP-leider Lilian Marijnissen riep tijdens haar
toespraak op tot een breed front voor rechtvaardigheid: ‘Ik richt me
vandaag tot u. Tot al die mensen die hard werken en er het beste van
willen maken. Tot al die mensen die elke dag voelen dat ons land zo
ontzettend veel beter kan. Het is tijd om onrechtvaardigheid niet langer
voor lief te nemen. Het is tijd om woede om te zetten in de moed om er
iets aan te doen. Het is tijd om samen op te staan. Want als we samen
opstaan, dán kunnen we winnen.’

Wacht niet tot morgen
sluit je nu aan: 

www.tijdvoorrechtvaardigheid.nl

U bent hier