h

Medewerkers Pauw Bedrijven komen in dienst van Gemeente Nieuwegein

26 september 2017

Medewerkers Pauw Bedrijven komen in dienst van Gemeente Nieuwegein

Donderdag 21 september nam de gemeenteraad een besluit om de mensen met arbeidsbeperking (WSW'ers) vanaf 1 januari 2019 in eigen dienst te nemen. Na een lang traject wist wethouder Martijn Stekelenburg de Raad ervan te overtuigen dat de WSW-ers het best af zijn als ze in dienst van de gemeente komen.

Omdat de WSW regeling sinds 1 januari 2015 door beleid van het kabinet is opgegeven, wordt de doelgroep steeds kleiner. Om grote problemen met de sociale werkvoorziening te voorkomen, kondigde het college vorig jaar aan dat Pauw Bedrijven gesloten zou worden.

Stekelenburg: ’Op deze manier houden we de mensen dicht bij huis onder onze hoede. Daarnaast geven we het goede voorbeeld aan de werkgevers in de regio. We laten zien dat het belangrijk is om je te ontfermen over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’.

In de afgelopen maanden is een zeer intensief traject gelopen met de medewerkers en de raden. Na het besluit van deze week zullen de komende anderhalf jaar de details worden uitgewerkt. Hierbij blijven we in nauwe samenwerking met de medewerkers. De begeleiders van Pauw Bedrijven krijgen allemaal een nieuwe baan aangeboden. Zo wordt de expertise van Pauw gewaarborgd.

De SP fractie is uiteindelijk tevreden met het genomen besluit.
Raadslid Marian Bijvoet: "De SP is blij dat partijen in de raad in dit proces steeds de mensen voor ogen hebben gehad waar het natuurlijk om gaat, de werknemers van de Pauwbedrijven. De SP heeft het plan om de Pauwbedrijven op te heffen niet bedacht, maar vertrouwt er op dat de gemeente haar uiterste best doet om de overgang zo soepel en zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Uiteraard zal de SP een stevige vinger aan de pols houden de komende jaren. Wanneer we signalen horen dat zaken niet lopen, ondernemen we direct actie richting de verantwoordelijken."

U bent hier