h

Gemeenteraad Nieuwegein: lantarenpalen in plaats van zorg op maat

1 juli 2017

Gemeenteraad Nieuwegein: lantarenpalen in plaats van zorg op maat

In de gemeenteraadsvergadering van 29 juni j.l. heeft de raad besloten geld  uit de reservepot voor het z.g. sociale domein niet volledig meer apart te willen houden voor extra zorg- en andere sociale taken. Men wenst een deel van dat geld in de toekomst liever te willen gebruiken voor zoiets als lantarenpalen i.p.v. het verbeteren van de zorgvoorzieningen binnen de gemeente.

De SP had een motie ingediend waarin het college werd verzocht dat geld uit die pot volledig beschikbaar te houden voor het doel waar  ook voor bedoeld was. Aanleiding voor die motie zijn de meldingen die de SP krijgt dat het nog steeds verre van goed gaat met bijvoorbeeld Geynwijs. Er is, na o.a. het onthullende  en schokkende SP onderzoek uit 2016, op een aantal terreinen bij Geynwijs wel vooruitgang geboekt,maar nog steeds komen er signalen dat nog  veel te vaak dingen ernstig mis gaan, soms met echt dramatische gevolgen. Maatwerk moet en kan echt veel beter. Het gaat immers om zeer kwetsbare mensen.

Helaas hebben VVD en D66 samen met de andere tegenstemmers deze gemeentelijke financiële reservegarantie voor het sociale domein min of meer de grond in geboord. Zij zien klaarblijkelijk liever dat er extra geld vrijkomt voor “lantarenpalen” dan voor het beter  en menselijker organiseren van zorg op maat voor bewoners van Nieuwegein.

U bent hier