h

'Heel de Mens' scholing van start gegaan

10 december 2015

'Heel de Mens' scholing van start gegaan

Woensdag 9 december was de eerste scholingsavond  in Nieuwegein over  het beginselprogramma van de SP "Heel de Mens".

Onder leiding van cursusleider Vincent Mulder werd gediscussieerd over een aantal actuele onderwerpen en werd onderzocht wat, op basis van het programma “Heel de Mens”, de standpunten van de SP over de  besproken onderwerpen zijn.

Voor de meeste aanwezigen, waaronder ook een cursist van 14 jaar,  is het de eerste echte kennismaking met het beginselprogramma, voor een paar anderen betreft het een nuttige herhalingsoefening.

De cursus gaat in januari verder, en zal daarna in een aantal maandelijkse bijeenkomsten worden vervolgd.

Wie interesse heeft kan zich nog opgeven voor de vervolgreeks. Deelname is  voorbehouden aan Nieuwegeinse SP leden. Aan deze echt uitstekende cursus zijn geen kosten verbonden.

U bent hier