h

2015...

24 december 2015

2015...

2015 was een bijzonder jaar. Moedige mensen stonden op. Om in actie te komen voor de thuiszorg. Om te helpen bij mensen die eenzaam zijn of het moeilijk hebben. Om te helpen bij de opvang van vluchtelingen. Gewone mensen die niet wegkijken, maar opstaan om problemen aan te pakken.

Deze moedige mensen geven ons energie én inspiratie voor het nieuwe jaar.

We hebben moed nodig. Zeker nu de solidariteit tussen mensen onder druk staat en de tegenstellingen groeien. Tussen arm en rijk. Tussen ziek en gezond en vooral ook tussen mensen die willen samenwerken en politici die mensen juist uit elkaar willen spelen.

Sommige mensen zijn bezorgd. Er is angst dat de verschillen in ons land alleen maar groter worden en angst dat het geweld uit het buitenland ook ons land bereikt.

"Wij moeten voortdurend dijken van moed opwerpen tegen de stormvloeden van de angst," dat zei Martin Luther King, één van mijn grootste inspiratiebronnen.

Het antwoord op angst is moed. Moed om tweedeling te bestrijden. Moed om publieke voorzieningen voor iedereen toegankelijk te houden. Moed om op te komen voor onze vrijheden. Maar vooral ook moed om het aanwakkeren van angst en uitbuiting keihard te blijven bestrijden.

2016 wordt voor ons het jaar van moed en vertrouwen. Met moed, strijdlust en vertrouwen kunnen we laten zien dat we mensen met elkaar kunnen verbinden en iedereen laten meetellen in ons land. Een land waar we trots op kunnen zijn!

Ik wens u fijne feestdagen en een mooi en gezond 2016 toe.

Emile Roemer

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier