h

SP in het college: Sociaal armoedebeleid unaniem door raad aangenomen

19 december 2014

SP in het college: Sociaal armoedebeleid unaniem door raad aangenomen

Voorafgaand aan het reces was er op donderdag 18 december de laatste vergadering van de raad van dit jaar. Daarbij werd het nieuwe armoedebeleidsplan aangenomen dat per 1 januari 2015 van kracht wordt. Met dit nieuwe beleid worden een aantal bestaande regelingen uitgebreid naar 120% van het minimum om de mensen met een smalle beurs tegemoet te treden.

Naast de eerder aangenomen collectieve zorgverzekering, worden de inkomensgrenzen opgerekt van een aantal kindregelingen en wordt een nieuwe stadspas aangekondigd. De huidige U-pas sluit namelijk te weinig aan op de doelgroep en moet eenvoudiger worden uitgevoerd. Ook komt er meer ruimte voor het ondersteunen van particuliere initiatieven zoals de voedselbank en de kledingbank.

SP-Wethouder Martijn Stekelenburg van Sociale Zaken licht toe: "Ik ben bijzonder verheugd dat we binnen de samenwerking in de coalitie de ruimte hebben gevonden voor een uitgebreide armoedebestrijding. Den Haag snijdt aan de inkomenskant van de minima. Wij kunnen dat niet helemaal compenseren op lokaal niveau. Maar met deze regelingen bieden we een passend vangnet voor mensen die het moeilijk hebben."

De regelingen zien er nu als volgt uit:

Regeling Inkomensgrens
Stadspas 125%
Collectieve ziektekostenverzekering 130/150% *
Participatieregeling kinderen 120%
Computerregeling kinderen 120%
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 100%
Individuele inkomenstoeslag 110%
Bijzondere bijstand geen inkomensgrens

* Aan de ziektekostenverzekering kunnen inwoners met een inkomen tot 150% v/h minimum deelnemen. Tot een inkomen van 130% betaalt de gemeente mee aan de premie.

Reacties

Heel goed! Ook voor Houtenaren die hieronder vallen zou er wellicht wat gedaan kunnen worden.
Hier is het ook broodnodig.

Ch. Koren

Reactie toevoegen

U bent hier