h

Enigzins onduidelijke antwoorden op vragen papierinzameling

9 december 2012

Enigzins onduidelijke antwoorden op vragen papierinzameling

Deze week gaf het college antwoord op de vragen van de SP op de papierinzameling in twee wijken in Nieuwegein. SP was bezorgd over de samenwerking met de scholen en de mogelijke inkomstenderving van de scholen. Het college geeft in haar antwoorden aan dat de scholen niet hoeven te vrezen voor afnemende inkomsten. Echter de scholen krijgen voor de aanloopperiode een compensatie. Dit geeft aan dat de inkomsten wel onder druk komen te staan. Het is nog niet duidelijk hoeveel de scholen mogelijk inleveren en hoeveel de compensatie zal zijn.

Uit de antwoorden blijkt dat de gemeente toe wil naar een systeem waarbij het oud papier deels naar de scholen toegebracht gaat worden door de inwoners. Dat roept extra vragen op. Het lijkt onwaarschijnlijk dat veel mensen dat zullen doen als ze het papier ook elders in de wijk kwijt kunnen. De 'pilot' die binnenkort afloopt zal duidelijk maken wat de precieze plannen van het college worden. SP zal tegen die tijd met een kritische blik kijken naar de definitieve voorstellen. Ook zullen de scholen gehoord moeten worden.

SP stelt vragen over mogelijke inkomstenderving scholen

U bent hier