h

SP wijst bestemmingsplan Hoog Zandveld af

22 december 2011

SP wijst bestemmingsplan Hoog Zandveld af

Vanavond sprak de gemeenteraad over de plannen voor herontwikkeling van het Lotusplantsoen in Hoog Zandveld. Het college wil daar een groot aantal patiowoningen bouwen, maar deze plannen hebben niet de instemming van de omwonenden. Raadslid voor SP Hans Verdouw hield een sterk betoog over de plannen. Helaas werd het plan wel aangenomen, zo werkt dat in Nieuwegein. Maar de bewoners wisten zich gesteund door het betoog van Hans.

De plannen die het college heeft zijn op zichzelf niet slecht. Er komt een nieuwe brede school en dat is mooi. De mogelijkheden voor woningen onderzoeken is ook prima, maar zoveel patiowoningen als het college wil, dat schaadt het aanzien van het plantsoen en het groen daarin. Lees hieronder wat Hans te vertellen had:

Voorzitter,

Het bestemmingsplan HZL omvat elementen die los van elkaar weinig bezwaren oproepen. De SP fractie is voor een brede school, behoud van groen en de bouw van patio/seniorenwoningen. Echter, de combinatie om deze zaken in een bestaand, relatief klein plantsoentje in te passen levert vragen op en bezwaren van omwonenden. Twee weken geleden is er op de inspraakavond door de diverse belanghebbenden en omwonenden duidelijk aangegeven waarom de bouw van de patiowoningen geschrapt moet worden. Zij passen niet in het bestemmingsplan.De vraag die gesteld moet worden is of de bezwaren van de omwonenden, met name zij van de Klaproosstraat en de Weegbree steekhoudend zijn. Is het het bekende NIMBY verhaal (niet in mijn achtertuin) of zijn de vele ingediende bezwaren gegrond?

Het roept herinneringen op aan de kwestie rond de bouw van appartementen aan de Van Heukelumstraat. Ook hier waren de omwonenden boos en dienden bezwaren in met alternatieven hoe te bouwen. De bezwaren werden van tafel geveegd en de bewoners hebben volgens ons weer minder vertrouwen in de plaatselijke politiek gekregen. De kloof tussen burger en politiek was weer groter geworden. Uit de beantwoording van de diverse vragen die recent gesteld zijn.( van bewoners maar ook van de heer Monrooy CU/SGP ) blijkt dat het wederom slikken of stikken is. De argumenten die het college aandraagt zijn in mijn beleving voor een deel erg vaag en ook nietszeggend. Wat te zeggen van “algemeen belang” en antwoorden als “bomen maken ook lawaai” op vragen die te maken hebben met de reeds uitgevoerde kap van een groot aantal bomen.

Conclusie voorzitter. Niet akkoord tenzij de plannen aangepast worden.

U bent hier