h

Mogelijke sloop sociale huurwoningen op de Sluyterslaan

5 oktober 2011

Mogelijke sloop sociale huurwoningen op de Sluyterslaan

De SP heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de vermeende sloop van een groot aantal sociale huurwoningen op de Sluyterslaan. Een tip vanuit een anonieme bron zette de SP op het spoor van deze plannen. Naar verluidt zullen de bewoners in november een brief ontvangen met nadere informatie. Met de vragen hoopt SP snel duidelijkheid te krijgen over de plannen en wat er geregeld gaat worden voor de bewoners.

Fractievoorzitter Martijn Stekelenburg legt uit waarom de vragen gesteld worden: ”We willen weten wat er gaat gebeuren op de Sluyterslaan. Deze flats vormen een belangrijk aandeel in het bestand van sociale huurwoningen. Het is belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar blijven. Met onze vragen willen we te weten komen wat er geregeld is voor de bewoners en wat voor woningen er terugkomen in de plaats van de huidige. Als het aan ons ligt wordt er goed voor de huidige bewoners gezorgd en krijgen ze vervangende woonruimte aangeboden. Uiteraard moeten er na de sloop betaalbare woningen terug gebouwd worden. Mogelijk is renovatie ook een optie. We willen weten of die optie overwogen is. We hebben ook gehoord dat het onderhoud van de woningen jarenlang verwaarloosd is”.

Hieronder staan de vragen die SP stelt aan het college:

1. Is het college op de hoogte van eventuele sloopplannen met betrekking tot de flatwoningen op de Sluyterslaan? Zo ja, wat houden deze plannen in?

2. SP heeft begrepen dat de bewoners in november zullen worden ingelicht over de toekomst van de woningen. Bent u bekend met deze informatie en zo ja wat houdt deze informatie in?

3. Op welke termijn zullen deze sloopplannen worden uitgevoerd? Indien u dit niet weet, gaat u dit achterhalen bij Mitros?

4. Kan het college aangeven of renovatie van de woningen als optie is overwogen? Zo ja, waarom is daar dan niet voor gekozen? Zo nee, waarom niet?

5. Indien de sloopplannen inderdaad worden uitgevoerd, zijn daar reeds vergunningen voor aangevraagd en zijn deze toegekend? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college bekend wat er na de sloop zal gebeuren: zullen er nieuwe woningen worden gebouwd en zal dit ook sociale huurwoningen betreffen? Welk aantal woningen wordt er teruggeplaatst?

7. Is het college op de hoogte van de wijze waarop Mitros de bewoners zal ondersteunen in het vinden van vervangende woonruimte? Kunnen de bewoners na eventuele nieuwbouw terugkeren?

8. Is het college bereid de raad op de hoogte te houden van de voortgang van de eventuele sloopplannen?

U bent hier