h

SP dient voorstellen in om participatiebanen netjes te belonen

14 december 2010

SP dient voorstellen in om participatiebanen netjes te belonen

Vandaag wordt in de gemeenteraad een nota besproken over de participatieregeling. Deze regeling bundelt een aantal andere regelingen en gaat over het meedoen van mensen aan de samenleving. Dat kan gaan over de inburgering en taalcursussen. Voor de SP is er een probleem met wat de regeling bepaalt over het activeren van mensen met een bijstandsuitkering.

Volgens het voorstel kunnen mensen met een bijstandsuitkering langdurig aan het werk gezet worden en daarbij krijgen ze naast hun uitkering alleen een symbolisch bedrag extra betaald. SP is het hier niet mee eens. Een veel gehoorde uitspraak is dat mensen 'maar moeten werken voor hun uitkering'. Maar daar zit een belangrijke denkfout achter.

In Nederland hebben we een minimum vastgesteld voor het loon dat mensen dienen te krijgen wanneer ze arbeid verrichten. Dat Wettelijk Minimum Loon is een belangrijke maatgeving voor onze beschaving. Wanneer deze ondergrens wordt losgelaten, gaan we arbeid onderwaarderen. En dat is precies hoe deze regeling uitpakt.

Fractievoorzitter Stekelenburg:"Ons voorstel regelt dat mensen maximaal 3 maanden onder het wettelijk minimum te werk gesteld kunnen worden. Dat mensen vanachter de geraniums worden weggehaald is te prijzen, maar SP zal er altijd voor strijden dat belangrijke sociale waarden worden beschermd. Als mensen drie maanden hebben gewerkt bij een bedrijf, kunnen ze gewoon in dienst genomen worden. Ze hebben dan voldoende laten zien dat ze geschikt zijn voor deze baan".

Naast de hoogte van de beloning komt SP vandaag ook met voorstellen om mensen met participatiebanen onder geldende CAO's te laten werken. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn minimaal even belangrijk. Deze voorwaarden kunnen gaan om studeren tijdens het werk, sporten via het werk of regelingen voor collectieve ziektekostenverzekeringen. Het is erg belangrijk dat participatiewerknemers onder dezelfde voorwaarden werken als reguliere werknemers. De solidariteit in de participatieverordening zal door de SP bevochten worden tot het einde.

U bent hier