h

Tot hier en niet verder

6 december 2008

Tot hier en niet verder

NMU lanceert petitie “Tot hier en niet VERDER”

De Natuur en Milieu federatie Utrecht (NMU) lanceert op 5 december een
petitie om de inwoners van Utrecht en Amersfoort een stem te geven tegen de wilde plannen van
het samenwerkingsverband VERDER.
VERDER presenteert op deze dag twee startnotities, één voor de ring Utrecht en één voor de
driehoek Hoevelaken.
Volgens de NMU slaan de VERDER-partijen met de startnotities de plank volledig mis. Er wordt nu
al gestart met het verkennen van nieuwe (snel-)wegen, terwijl de maatregelen die extra asfalt
moeten voorkomen, slecht uitgewerkt zijn. Het pakket met alternatieven scoort (naar de eigen
maatstaven van VERDER) ruim onvoldoende en prijsbeleid is slechts marginaal meegenomen.

Saskia Kluit (adjunct-directeur NMU): “Sommige gebieden zijn zo waardevol voor de inwoners, het
landschap en de natuur, dat ze voor onze bestuurders onaantastbaar zouden moeten zijn.
Amelisweerd, Birkhoven en Nationaal Landschap Eemland/Arkenheem zijn zeker zulke gebieden.
Het is absurd dat onze wethouders, gedeputeerden en ministers denken dat je nieuwe wegen door
deze gebieden zou moeten verkennen onder het mom van een betere bereikbaarheid. De winst die
je mogelijk zou kunnen boeken staat in geen verhouding tot de schade die zulke varianten te weeg
brengen”
In de twee startnotities voor de MER (Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken) staan nieuwe wegen
door de mooiste groengebieden van onze provincie ingetekend. De NMU heeft de drie grootste
bezwaren tegen deze startnotities samengevat in de petitie:
1. Blijf af van waardevolle groene gebieden!
Schrap het onderzoek naar nieuwe wegen door Rhijnauwen, Leidsche Rijn, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Arkemheen-Eemland, Rijnenburg en Haarzuilens.
Het landelijk gebied rondom Utrecht en Amersfoort is onmisbaar voor een prettige leefomgeving en recreatiegebied voor bijna een miljoen inwoners.
2. Werk nú aan echt duurzame mobiliteit!
In de startnotities zijn fiets, openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement onvoldoende uitgewerkt. Hier liggen nog heel veel kansen! Ga niet praten over nieuwe wegen, zolang er geen stevig pakket van duurzame maatregelen op tafel ligt, dat uitbreiding van wegen overbodig maakt.
3. Ga voor een gezonde leefomgeving!
Stel stevige ambities voor geluid, klimaat en luchtkwaliteit. De plannen moeten gericht zijn op de gezondheid van mensen en de leefkwaliteit. Hiervoor is meer nodig dan het voldoen aan de wettelijke norm

U bent hier