h

Geslaagde protestbijeenkomst in Den Haag tegen afbraak thuiszorg

18 december 2008

Geslaagde protestbijeenkomst in Den Haag tegen afbraak thuiszorg

Agnes Kante spreekt duizenden Thuiszorgmedewerkers toe

Er gaat veel mis met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; thuiszorgpersoneel moet salaris inleveren of wordt ontslagen en cliënten krijgen veel minder of helemaal geen zorg. In sommige gemeenten worden nu zelfs groepen thuiszorgcliënten op veilingsites gezet waar zorgorganisaties op hen kunnen bieden, bleek op de protestbijeenkomst van het Comité Zorg Geen Markt, SP en de vakbonden Abvakabo FNV en NU’91 woensdag op het Plein voor de Tweede Kamer.

“Wij zijn geen koeien en we laten ons niet veilen”, zegt een woedende mevrouw Nieuwstraten uit Leiden tijdens de protestbijeenkomst. De gemeente Leiden heeft besloten groepen thuiszorgcliënten te veilen. De zorgorganisatie die het laagste bedrag vraagt voor de verzorging van de groep, krijgt de opdracht. Staatssecretaris Bussemaker heeft gezegd dat een goede manier van zorgverdeling te vinden. “Maar ik heb recht op privacy en ik laat me niet op een veilingsite zetten. Desnoods kaart ik het aan bij het Europees Hof”, zegt mevrouw Nieuwstraten.

Het veilen van cliënten is slechts een van de uitwassen van de WMO, waar tijdens de bijeenkomst over gesproken wordt. Er blijkt ook nog steeds veel mis te gaan bij het indiceren: “Je kan niet door de telefoon zien hoe veel zorg iemand nodig heeft!” En steeds meer thuiszorgpersoneel komt in de knel: “We doen heel ‘belangrijk werk’, maar wel voor een appel en een ei!” SP-fractievoorzitter Agnes Kant bevestigt dat in haar toespraak tot de thuiszorgwerkers en hun cliënten: “Uit onderzoek is onlangs weer gebleken dat de tarieven die gemeenten bieden te laag zijn om goede en voldoende thuiszorg te leveren. Er wordt geconcurreerd over de rug van het personeel.”

Zo gaat het gelukkig niet in Eindhoven, waar SP-wethouder Hans Martin Don over de WMO gaat. “Wij hebben eerst onderzocht voor welk tarief een zorgorganisatie redelijkerwijs in staat moet zijn goede en voldoende thuiszorg te leveren. Met dat tarief zijn wij op zoek gegaan naar een organisatie. Dat betekent dat fatsoenlijke lonen en arbeidsvoorwaarden voor thuiszorgpersoneel in Eindhoven gegarandeerd zijn en dat er goed zorg wordt geleverd. Het kan dus wel sociaal”, aldus de wethouder.
Don moet overigens toegeven dat Eindhoven een zogenoemde voordeelgemeente is, die extra geld krijgt om de WMO uit te voeren en hij kan zich voorstellen dat andere gemeenten grote moeite hebben met de gewraakte wet. “Vroeger werd alles betaald uit de AWBZ en was het landelijk geregeld. Nu moeten gemeenteraden in discussie over de vraag of zij, bij wijze van spreken, geld uitgeven aan lantaarnpalen of aan zorg. Dat is de pest”, zegt Don.

SP-Kamerlid Renske Leijten sloot het protest af met een toespraak. “Op ons initiatief zijn er nu eindelijk onderzoeken gedaan, en daar blijkt duidelijk uit dat de zorg steeds minder wordt. Mensen hebben recht op zorg, en daar zullen wij met zijn allen voor blijven strijden. Net zoals we zullen blijven strijden om de marktwerking uit de thuiszorg te halen.”

Steun de petitie voor behoud van een goede thuiszorg!

U bent hier