h

Emotioneel debat in 't Veerhuis over thuiszorg

21 november 2008

Emotioneel debat in 't Veerhuis over thuiszorg

Gisteren vond er in 't Veerhuis in Nieuwegein een emotioneel debat plaats met alle betrokkenen bij de thuiszorg. Aanleiding was het niet verlengen van het contract tussen de gemeente en Vitras/CMD die momenteel nog de thuiszorg uitvoeren. Te gast waren veel cliënten en medewerkers van Vitras, de directie, de lokale politiek en vanuit Den haag kwam Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor SP. Het was een succesvol debat waarin de emoties soms opliepen. Een oplossing voor de problemen is er helaas nog niet.

Vitrasdebat 't Veerhuis

De avond werd geopend door fractievoorzitter Martijn Stekelenburg. In zijn betoog over de aanleiding van de avond legt hij de problemen zoals die spelen duidelijk op tafel: "Het nieuws dat ons de afgelopen weken bereikte, dat van honderden medewerkers de banen op de tocht staan, dat cliënten hun vaste hulp zullen kwijtraken, en dat het de gemeente niet gelukt is om Vitras aan boord te houden voor de uitvoering van onze thuiszorg, dat nieuws schokte velen en heeft de honderden medewerkers- en niet in de laatste plaats- vele cliënten in grote onzekerheid gebracht".

Vervolgens gingen een aantal mensen met elkaar in debat: Renske Leijten (SP), Ella van Lingen (Vitras directrice), Sungul Sozen van AbvaKabo, Carla Curvers (Wethouder PvdA) en Ans van Eekelen (Medewerkster Vitras). Er ontstond een levendig gesprek waarin duidelijk werd welke gevolgen de marktwerking die in de thuiszorg is geïntroduceerd, heeft voor de kwaliteit van de zorg en de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Na een korte pauze konden mensen uit de zaal reageren en toen werd duidelijke hoe hoog het veel mensen zit dat de zorgverlening zo in de problemen zit. Veel werd gesproken over de verslechterde arbeidsvoorwaarden voor medewerkers die noodgedwongen bij andere instellingen aan de slag gaan en moeten aanzien hoe hun opgebouwde arbeidsrechten geweld worden aangedaan. Ook de bezorgdheid over de zorgverlening aan de cliënten werd duidelijk uitgesproken. "Er zijn veel ouderen die straks zonder hulp zitten, omdat ze niet in staat zijn om een nieuwe zorgverlener te zoeken", aldus een boze Ans van Eekelen.

Vitrasdebat 2

Martijn Stekelenburg eindigde de avond door wethouder Curvers voor te stellen de thuiszorg in Nieuwegein door de gemeente te laten organiseren. "Als de gemeente denkt dat het voor het geld kan dat ze ervoor over hebben, toon aan dat dat klopt door het zelf te organiseren", aldus Martijn. "We zijn gestart met een handtekeningenactie, daar gaan we mee door! Laat uw stem gelden door uw handtekening te zetten"!

Lees hieronder de toespraak die Martijn hield bij de opening van de avond:

Dames en heren, geachte medewerkers, cliënten, mantelzorgers, bestuurders en politici; allen die te maken hebben met de thuiszorg, welkom op deze debatavond. Vanavond praten en discussiëren wij over de recente ontwikkelingen in de thuiszorg en de toekomst van dit belangrijke werk in Nieuwegein.

Het nieuws dat ons de afgelopen weken bereikte, dat van honderden medewerkers de banen op de tocht staan, dat cliënten hun vaste hulp zullen kwijtraken, en dat het de gemeente niet gelukt is om Vitras aan boord te houden voor de uitvoering van onze thuiszorg, dat nieuws schokte velen en heeft de honderden medewerkers- en niet in de laatste plaats- vele cliënten in grote onzekerheid gebracht.

Sinds dit nieuws hebben SP en andere politieke partijen vragen gesteld, voorstellen ingediend in de gemeenteraad en hun ongerustheid uitgesproken. Veel veranderd is daarmee nog niet. Aan de orde is nog steeds het gat dat dreigt te vallen in de uitvoering van de zorg vanaf 1 januari, het verloren gaan van de in dit werk zo belangrijke vertrouwensband tussen cliënten en hun vaste hulp, en natuurlijk de positie van de medewerkers zelf die, zo horen wij nu al, bij andere thuiszorgorganisaties aan het werk moeten tegen slechtere arbeidsvoorwaarden.

Twee kernbegrippen van de SP zijn minimaal aan de orde vanavond: Menselijke waardigheid en solidariteit. Ten aanzien van de thuiszorg betekenen die, dat we de menselijke waardigheid proberen te waarborgen door solidair te zijn met de cliënten die onze zorg nodig hebben, en de medewerkers die dit zware werk doen voor een salaris dat op het minimum ligt.

De SP gelooft dat de solidariteit in het algemeen, maar zeker voor wat betreft de thuiszorg, georganiseerd moet worden. De overheid heeft hierin een cruciale verantwoordelijkheid. Wanneer we de zorg in handen geven van de markt en als overheid erop vertrouwen dat het marktmechanisme voldoende oog heeft voor de waardigheid van mensen en de solidariteit waar die waardigheid om vraagt, zullen we net als in de afgelopen weken zien dat de gewaardeerde zorg speelbal wordt van prijsmechanismen, vraag en aanbod en andere verschijnselen uit de markt die geen boventoon dienen te voeren in de organisatie van de solidariteit waar ik het zojuist over had.

De gevolgen die dit alles kan hebben, zijn de aanleiding voor het debat van vanavond.

De vraag die, wat mij als SP-er betreft, vandaag beantwoord mag worden is welke verantwoordelijkheid de overheid en wij allen hebben, voor het garanderen van de kwaliteit van de thuiszorg. Deze kwaliteit komt tot uiting in een goede zorg voor de cliënten en goede arbeidsvoorwaarden voor de thuiszorghulpen. Wat de SP betreft is een goed georganiseerde zorg een graadmeter voor beschaving.

Ik hoop met u vanavond de antwoorden te vinden op de vraag hoe we op dienen te komen voor de mensen die onze hulp het hardst nodig hebben. Ik wens u dan ook een goed en vruchtbaar debat toe.

Voor we beginnen aan het echte werk, stel ik graag de debatleider van deze avond aan u voor. Martin Koot is een van de betrokken buurtvaders die met hart en ziel en vooral met heel veel hard werken, de Bouwspeeltuin Bouwgein nieuw leven inblies. Ik raadt u allen aan het schitterende resultaat binnenkort eens te gaan bekijken. Martin zal u straks uitleggen hoe de rest van de avond zal verlopen en met trots geef ik hem nu graag de leiding van deze avond over en ik vraag u om een hartelijk applaus ook als aftrap voor wat ik hoop een geslaagde avond zal worden.

Dank u wel.

Teken de petitie voor een betere thuiszorg!

U bent hier