h

Vitras sluit ontslagen niet uit

27 december 2007

Vitras sluit ontslagen niet uit

Vandaag te lezen op de site van AD:

Alle pakweg 2500 medewerkers van thuiszorgorganisatie Vitras/CMD hebbben vlak voor Kerst een brief ontvangen met daarin de mededeling dat hun werkgever gaat reorganiseren. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten.

Vitras/CMD werkt grof gezegd in de zuidelijk ring van de provincie Utrecht, in zo’n 25 gemeenten. De organisatie heeft te kampen met teruglopende inkomsten, zegt woordvoerster Simone van de Velde. Dat heeft te maken met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in januari 2007.

Op grond van die nieuwe wet bekijken gemeenten of mensen al dan niet recht hebben op huishoudelijke hulp. De gemeenten gaan herindiceren, zoals dat heet. Als gevolg daarvan kunnen kort gezegd medewerkers van de thuiszorg worden ’ingeruild’ voor goedkopere alpha-hulpen die op freelance-basis werken. Dat speelt landelijk. Voor mensen die ook medische zorg van de thuiszorg nodig hebben, geldt dit overigens niet.

Dat heeft gevolgen voor de thuiszorgorganisaties. Volgens Van de Velde wil Vitras, inmiddels gefuseerd met het Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening (CMD) in Veenendaal, gezond blijven. Dat maakt ingrijpen noodzakelijk. Of er daadwerkelijk medewerkers worden ontslagen, staat niet vast, zegt zij. Dat de brief vlak voor Kerst de werknemers niet gelukkig maakt, kan zij zich voorstellen. ,,Maar het is echt niet meer dan het informeren over de voortgang in een proces. Wij zijn er al langer mee bezig.’’ Volgens woordvoerder Edsco de Heus van de landelijke koepel Mea Via waar Vitras onder valt, is de brief uitgegaan na overleg met vakbonden en ondernemingsraad.

Vitras/CMD is nog met alle 25 gemeenten in gesprek om te kijken hoe de organisatie van de thuiszorg er uit moet zien en hoe de bekostiging wordt geregeld, zegt Van de Velde. Dat verschilt per gemeente. Vitras/CMD is volgens haar niet gelukkig met de inzet van alpha-hulpen.

Op 15 januari komt de thuiszorgorganisatie met een plan van aanpak.

De SP zal vragen stellen over de mogelijke gevolgen voor Nieuwegein aan het college van B&W

U bent hier