h
24 september 2020

Op naar de verkiezingen!

Foto: SP

Ter voorbereiding op de komende Tweede Kamerverkiezingen heeft de  ledenvergadering van SP Nieuwegein zich 23 september j.l. beziggehouden met het eerste concept van het SP verkiezingsprogramma en de concept kandidatenlijst.

Lees verder
16 september 2020

Sla geen gat in Nieuwegein!

Het college in Nieuwegein lijkt van plan om  Warmtebron toestemming te geven voor een warmtewinningsproject. Daarmee hoopt de gemeente een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening. Warmtebron wil warm water van 2,5 km diepte omhoog pompen. Daarvoor moet een gat geboord
worden. Dit is niet zonder risico's. Daarom heet het een proefboring. De bodem onder onze voeten is echter een kwetsbare stapeling van verschillende lagen, waarover we heel weinig weten. Met mooie plaatjes in rapporten wordt gedaan alsof we wel heel precies weten waar onze stad op gebouwd is. Behalve dat we weten dat we weinig weten, stelt de weinige informatie die er wel is, ons geheel niet gerust.
Lees verder
16 september 2020

Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein vraagt aandacht voor petitie

Het Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein (BAN) is erg bezorgd over de voorgenomen proefboringen voor aardwarmte in Nieuwegein. In aanloop naar een raadsbesluit einde van dit jaar, is een petitie gestart om deze boringen tegen te gaan. Op dit moment bestaan er nog veel te veel onduidelijkheden over de risico's. Het bewonerscollectief eist de juiste waarborgen voordat overgegaan wordt over deze experimenten.

Lees verder
15 september 2020

Stichting leergeld wil meer kinderen in achterstandsituaties bereiken

Foto: SP
Stichting Leergeld Nieuwegein wil graag nog meer kinderen bereiken. Van de 1200 kinderen die in Nieuwegein in achterstandssituties leven, zijn er ongeveer zo'n 500 niet in beeld bij Leergeld. Dat stelt Piet de Graaf, voorzitter van Leergeld Nieuwegein. Om deze reden wordt extra aandacht gegeven aan de regelingen waar deze kinderen gebruik van kunnen maken. Lees verder om te zien wat er allemaal mogelijk is! Lees verder
17 juli 2020

5 September: Kom in actie voor de zorg!

Foto: SP

Het is tijd voor actie. Actie voor de zorg. Want onze zorgverleners verdienen meer dan alleen applaus. De coronacrisis heeft nog eens onderstreept hoe belangrijk goede zorg is.
Ook zijn er de  komende tijd veel meer mensen nodig die in de zorg
willen werken zodat goede zorg voor iedereen gegarandeerd kan blijven en de werkdruk omlaag kan. Zorgverleners verdienen meer waardering: een beter salaris en meer zeggenschap over hun werk.

Lees verder
14 juli 2020

Mitros zwicht voor protest tegen huurverhogingen

Foto: SP

Deze week werd bekend dat Mitros gezwicht is voor het protest tegen de huurverhogingen van bewoners op het Nijpelsplantsoen. Er werden honderden handtekeningen opgehaald en SP hield een enquete waaruit bleek dat eigenlijk de meeste bewoners de jaarlijkse huurverhogingen afkeurden.

Lees verder
10 juli 2020

Bewoners Apolloburg melden ernstige vervuiling

Afgelopen week heeft de SP een bezoekje gebracht aan het flatcomplex aan de Apolloburg. Aanleiding waren klachten over toenemende overlast door vervuiling.

Lees verder
5 juli 2020

SP dient voorstel in tegen huurverhoging Nijpelsflats

Foto: SP

De SP diende afgelopen week een motie in om de huurverhogingen aan het Nijpelsplantsoen (tubeflats) tegen te gaan. Ondanks dat de flats momenteel gestut worden omdat anders mogelijk de galerijen afbreken, heeft Mitros gemeend een jaarlijkse verhoging van de huren te kunnen doorvoeren. De bewoners spreken er schande van.

Lees verder
28 juni 2020

Boosheid over sloop karakteristieke buurt Vreeswijk: waarom niet renoveren?

Foto: SP

Vandaag was er een reportage van Hart van Nederland over de voorgenomen sloop in Vreeswijk door Mitros. Het is duidelijk dat de bewoners er fel tegen zijn en steeds meer in opstand komen. Aan het woord is onder andere Judith Uphoff die uitlegt hoeveel stress de sloop veroorzaakt in de buurt.

Lees verder
24 juni 2020

Slopen is bezopen! Bewoners Vreeswijk verenigen zich

De bewoners van de Margrietstraat, de Irenestraat en de Tramstraat verenigen zich onder de leus: Slopen is bezopen! In een reportage van RTV Utrecht maken ze duidelijk dat wat hen betreft de woningen beter gerenoveerd kunnen worden. Ze kunnen dan nog jaren mee!

Lees verder

Pagina's