h

Wethouder

Martijn Stekelenburg - Wethouder Sociale Zaken, Wet Sociale Werkvoorziening, Armoedebeleid, Volwasseneducatie, Schuldhulpverlening, Cultuur, Communicatie, Bedrijfsvoering, Deregulering, ICT.

Telefoon: 06-294 79 553, email, Twitter

"Ik ben wethouder voor de SP sinds mei 2014 en hou mij bezig met Sociale Zaken, Cultuur, Communicatie en Bedrijfsvoering. Binnen deze portefeuilles maak ik plannen om zaken in de stad beter te maken. Ik stel hoge eisen aan het functioneren van de sociale dienst. Daarnaast maken we binnen het college plannen om de bureaucratie en regels te verminderen. De communicatie met onze inwoners moet beter. De komende vier jaar ga ik werken aan een meer praktische ambtenarij die minder met papier bezig is en meer in de stad te vinden."

U bent hier