h
1 maart 2014

SP bezoekt winkelcentra nieuwegein

De SP heeft afgelopen zaterdag in een aantal uren alle Nieuwegeinse winkelcentra bezocht. Van Galecop tot aan Vreeswijk, van de nieuwbouw tot aan het prachtige oude dorp werd het boodschappende publiek verrast met de befaamde SPons en bijbehorende oproep om van de stemkaart een rode kaart te maken. Meer dan ooit waren mensen bereid om te luisteren, maar vooral ook om te vertellen.

Lees verder
28 februari 2014

De 100% sociaal check: Lijsttrekker Martijn Stekelenburg

Voor de verkiezingen van 19 maart wordt de lijst voor de Nieuwegeinse SP voor de derde maal aangevoerd door Martijn Stekelenburg. De redactie ging in gesprek met hem voor de 100% sociaal check. Heeft hij het in zich om de belofte van de SP waar te maken? De vijf vragen aan Martijn.

Lees verder
27 februari 2014

Duidelijk toch?

De verkiezingsstrijd is in alle hevigheid losgebarsten. Nou ja , losgebarsten, hij is begonnen. De politieke degens werden voor de eerste maal gekruist in het NBC, maar of de nieuwsgierige zwevende Nieuwegeinse kiezer daar veel wijzer is geworden mag worden betwijfeld. De bekende regentenpartijen kwamen met hun gebruikelijke praatjes voor de dag.  Die kwamen er op neer dat men het in Nieuwegein heus nog niet zo slecht heeft geregeld en, mocht het allemaal slechter worden, dan hoeft men nog niets te vrezen.

Lees verder
27 februari 2014

De zorg is onze belangrijkste graadmeter van beschaving

Vandaag was de laatste raadsvergadering van deze Raadsperiode en het college was erop gebrand om nog voor de verkiezingen de kaders voor de zorg vanaf 2015 vast te stellen. Hoewel er landelijk nog zeer veel discussie is over de haalbaarheid van de nieuwe zorgwetten en de vakbonden en ook de SP vragen om uitstel, worden overal in Nederland door de gemeenten nieuwe kaders vastgesteld. Vanavond stemde de SP als enige partij tegen deze kaders. Dat is een zorgelijke conclusie.

Lees verder
26 februari 2014

Stevig lijsttrekkers debat in de Blokhoeve

Vanavond betraden de Nieuwegeinse lijsttrekkers de arena in het NBC om elkaar te bevragen op elkaars standpunten. Het is duidelijk dat de SP een heel andere koers kiest dan de andere partijen. Als het gaat om de zorg, schikken de meeste partijen zich in de rampzalige plannen het Rutte en Samsom hebben met de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de bijstand en de WSW. SP neemt grote afstand van dit wanbeleid.

Lees verder
23 februari 2014

SP trapt campagne af op landelijk congres

Zaterdag 22 februari was de SP bijeen in  Amersfoort voor haar 20e Congres. In de aanloop naar de Europese verkiezingen op 22 mei  werd uitgebreid gesproken over het Europese verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Beiden werden na inspraakrondes vastgesteld, zij het dat het verkiezingsprogramma op verzoek van de leden op een aantal punten werd bijgesteld.

Lees verder
15 februari 2014

Geen dag later dan 19 maart

Op 19 maart is het zover! Dan kunnen de kiezers zich eindelijk uitspreken over het beleid zoals dat de afgelopen vier jaar door de politiek in Nieuwegein gemaakt is, of juist niet gemaakt is natuurlijk. En zoals gebruikelijk vertonen zich nu plotseling weer partijen in het straatbeeld, waarvan je het lokale bestaan  zo’n beetje vergeten zou zijn.  Allemaal lijken ze ineens geïnteresseerd in het wel en wee van de argeloze voorbijgangers of buurtbewoners. Ze dingen allemaal naar de hand van de stemmer en hopen dat die hand met het potlood het juiste hokje rood zal kleuren. En rood, daar gaat het om natuurlijk. De rode kleur staat voor socialisme, voor sociaal. Dat betekent omzien naar elkaar, opkomen voor de zwakkeren, solidariteit met hen die het minder getroffen hebben.

Lees verder
14 februari 2014

Wij zijn voor...

14 februari 2014

Hebben wij een date op 19 maart?

Het mag verkiezingstijd zijn, valentijnsdag is het ook. Dat kan dus mooi gecombineerd worden! Vandaag werden de eerste SPonzen uitgedeeld met de tekst: 'Hebben wij een date op 19 maart?' Hiermee wordt uiteraard de dag van de verkiezingen aangeduid.

Lees verder
7 februari 2014

Stop de afbraak van de zorg!

De laatste jaren wordt er bij de zorg keihard bezuinigd. Er is maar één partij die opkomt voor de mensen die zorg nodig hebben - en die in de zorg werkzaam zijn.  Want de zorg is géén markt!

Lees verder

Pagina's