h

Regioconferentie over 'heel de mens', de provincies, acties en de pensioenwet

14 mei 2023

Regioconferentie over 'heel de mens', de provincies, acties en de pensioenwet

Foto: TdH

De regioconferentie van 13 mei j.l. - waar vanuit Nieuwegein Tanja de Haan aanwezig was - stond onder meer in het teken van het hernieuwde SP beginselprogramma “Heel de Mens”, waarover de afgelopen periode de leden in de afdelingen hun zegje konden doen.

En dat hebben ze dan ook volop gedaan door 200 amendementen (!) in te dienen.....
De bedoeling is dat op het te houden SP Congres op 3 juni het hernieuwde beginselprogramma definitief wordt vastgesteld.

Ook kwamen de Provinciale Staten verkiezingen aan de orde. De SP Fractievoorzitters in Flevoland en Utrecht gaven een overzicht van de stand van zaken m.b.t het vormen van een provinciebestuur.
Opmerkelijk  is, dat in Utrecht de winnaar BBB bij de onderhandelingen is afgehaakt cq aan de kant is geschoven - volgens SP fractievoorzitter Jan Breur. In Utrecht nemen nu de VVD en GL met een nog te bepalen derde partij het initiatief tot de vorming van een provinciebestuur.
In Flevoland zal het provinciebestuur vermoedelijk gevormd gaan worden door BBB in combinatie met SGP en PVV.
Zie voor meer info over de provincie Utrecht deze link.

Foto: SP

Bart van Kent kwam met de stand van zaken rond de nieuwe pensioenwet, waarmee het ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ wordt misvormd tot een ‘casinopensioen’. De regeringscoalitie heeft geregeld, dat de stemming daarover in de Eerste Kamer nog op 30 mei, de allerlaatste dag van de oude Senaatssamenstelling, kan plaatsvinden. Een stemming ná die dag zou n.l. kunnen betekenen dat de wet wordt weggestemd. Van Kent riep daarom op tot actie bij de Eerste Kamer!

Foto: EG

Een andere actie vindt plaats op vrijdagavond  19 mei a.s. in Utrecht (stad) Het wordt een “Supervrijdag”, waar langs de deuren wordt gegaan om steun te vragen voor de volkspetitie om energiebedrijven weer in publieke handen te brengen. Het begint om 18.00 uur en duurt tot ca. 20.00 uur, waarna het wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Foto: SP

Tot slot wees Arnout Hoekstra op de eerstvolgende vastgestelde verkiezingsronde: die voor Europa. Die is volgend jaar juni. Duidelijk is, dat daar nog het nodige werk voor verzet zal moeten worden.

TdH

U bent hier