h

Nieuw bestuur SP Nieuwegein!

16 mei 2022

Nieuw bestuur SP Nieuwegein!

Tijdens een op 16 mei j.l. goed bezochte Algemene Ledenvergadering hebben de aanwezige leden ingestemd met de installatie van een nieuw afdelingsbestuur.

Het gekozen bestuur bestaat uit:

. Frank van den Heuvel, voorzitter
. Bianca Jansen, organisatiesecretaris
. Tanja de Haan, penningmeester
. Jef Heuvelmans, algemeen bestuurslid
. Dymph van Lieshout, algemeen bestuurslid

Het nieuwe bestuur gaat enthousiast werken aan een plan om de SP in Nieuwegein weer helemaal op de kaart te zetten.

De eerste actie komt er ook al aan. Tijdens dezelfde ledenvergadering was een grote groep aanwezigen bereid om actie te gaan voeren over de 'energiearmoede'.

Binnenkort meer informatie over de nieuwe bestuursleden en de aangekondigde actie.

EG

U bent hier