h

De woonopstand in Rotterdam

18 oktober 2021

De woonopstand in Rotterdam

Foto: SP

Zondag 17 oktober j.l. vond in Rotterdam de tweede grote demonstratie plaats tegen de waanzinnige situatie mbt huisvesting. Fatsoenlijke, zelfstandige en vooral betaalbare huisvesting,  die voor velen zo goed als  onmogelijk is geworden. Behalve voor mensen met een dikke bankrekening of met ouders die wel een tonnetje kunnen missen.

Foto: SP

Het is het resultaat van bewust gemaakte politieke keuzes om de markt, ook op het gebied van het grondwettelijk recht om fatsoenlijk te wonen, ongebreideld haar gang te laten gaan. En waar graaiers naar hartelust kapitalen binnenharken ten koste van al die woningzoekenden.

Foto: SP

Op de demonstratie in Rotterdam werd door tal van sprekers gesproken over hun persoonlijke uitzichtloze woonsituatie. Onleefbare woningen, huizen, nee komplete wijken met sociale woningen die tegen de vlakte worden gegooid om plaats te maken voor woningen in het z.g. hogere segment. “Lage inkomens eruit,  goed verdieners erin”, zoiets dus. Een situatie die op meerdere plaatsen in NL speelt, ook in Nieuwegein.

Foto: SP

Demonstreren alleen zal  niet (direct) helpen, om deze asociale situatie de nek om te draaien. Mensen zullen overtuigd moeten worden, dat ze niet meer moeten kiezen voor partijen die hier direct verantwoordelijk voor zijn. Zogenaamde (neo-)liberalen, politici die zich om wat voor reden dan ook  christelijk menen te moeten noemen  - of sociaal-democratisch, schreeuwers die zeggen op te komen voor het “eigen volk” en bedenkelijke clubjes die er neo-fascistische denkbeelden op nahouden.

Foto: SP

De strijd is nog lang niet gestreden. Vandaar dat er in november een volgende, grote woondemonstratie wordt gehouden op de plek waar al die narigheid is uitgedacht: Den Haag dus, later die maand gevolgd door  een woonprotest in Utrecht.

Foto: SP

Tot slot:
Te hopen is wel, dat de komende demonstratie’s niet ontsierd zullen worden door buitenproportioneel politiegeweld, zoals in Rotterdam. In 010 is de politie klaarblijkelijk niet meer “je beste kameraad”.  Jammer....

Foto: SP

EG

U bent hier