h

Woonprotest: hard nodig!

'DE ONDERSTE STEEN BOVEN'!

12 september 2021

Woonprotest: hard nodig!

Foto: SP

De op zondag 12 september gehouden woondemonstratie in Amsterdam, waar ook de SP Nieuwegein bij aanwezig was, was een groot succes. Wat de opkomst betreft. Of die ook succesvol is qua resultaat staat nog te bezien. De praktijk heeft geleerd, dat het merendeel van de arrogante politieke elite zich n.l. geen bal aantrekt van dit soort (brave) demonstraties. En verder haar neoliberale ding blijft doen onder de Haagse kaasstolp, niet gehinderd door gevoelens van empathie of mededogen met hen die door hun beleid het onderspit delven…

Foto: SP

De enorme opkomst bracht veel boosheid mee. Boosheid richting de VVD c.s., die de Volkshuisvesting bewust vermarkt heeft, waardoor we nu spreken over een woning’markt’.

Het grondwettelijk recht op betaalbaar wonen is door de VVD van Mark Rutte en Stef Blok met hun neoliberale coalitietrawanten in de afgelopen jaren volledig de vernieling in geholpen. Waardoor nu het recht van de sterkste met de meeste hoeveelheid poen geldt.
En daaromheen is een soort kaste van speculanten, investeerders, aannemers, hypotheekverstrekkers, makelaars, huisjesmelkers, Bernhard jr  en nog wat van dat op geld beluste volk ontstaan, die gulzig een flinke graai in de alsmaar uitdijende huisprijzenpot doet. En dat moet stoppen!

Foto: SP

Het woonprotest wordt ondersteund door meer dan 200 organisaties en  krijgt de broodnodige navolging. De volgende is op 17 oktober in Rotterdam - en op 13 november is Den Haag.

Foto: SP

Foto: SP

Wonen is een recht. Voor iedereen.
Daarom moeten we een onmiddellijke omwenteling in beleid forceren om ervoor te zorgen dat de belangen van ons woonrecht weer boven die van de bezitters geplaatst worden. De politiek heeft het jarenlang verziekt.”

En zo is het. Aktie! En de beuk erin als het te lang duurt!

EG

U bent hier