h

Burgemeester: protestactie boze bewoners is ‘ordeverstoring’

'DE ONDERSTE STEEN BOVEN'!

9 juli 2021

Burgemeester: protestactie boze bewoners is ‘ordeverstoring’

Foto: SP

Op donderdagmiddag  8 juli  was er voor het Stadshuis in Nieuwegein een demonstratie van boze bewoners tegen de geplande hoogbouw in hun achtertuin. Want een woontoren van 70 meter in de achtertuin,  daar komt het allemaal wel op neer, als de megalomane plannen van PvdA wethouder Adriani en het college worden uitgevoerd.

De gemeente Nieuwegein is al tig jaar bezig met het herontwikkelen van de binnenstad en zet daarbij ook hoogbouw in om woningtekort aan te pakken. Maar hoogbouw creëert vooral nieuwe problemen met geluid, fijnstof, schaduw, parkeeroverlast, zeker ook voor bewoners van aangrenzende wijken. En die bewoners vinden zich niet gehoord.

Fractievoorzitter Frank van den Heuvel: “Er is een groeiende kloof tussen ons bestuur en de inwoners. Op straat horen we steeds weer dat de communicatie van de gemeente niet aankomt bij de inwoners. De overheid communiceert mistig, communiceert vooral in eigen taal. Dat is weinig respectvol. De overheid creëert haar eigen jargon-bubbels. En zet inwoners die hier inspreken weg als lastpakken. Het lijkt wel of dit college niet van pottenkijkers houdt.”

Foto: SP

De wethouder heeft de nieuwbouw plannen met grote spoed door de raad geduwd. Op inspraakavonden werden inwoners op afstand gehouden en afgepoeierd. Bij inspreken in de raadsvergadering werden inwoners door de wethouder vaak weggezet als onruststoker. Op inhoudelijke vragen kwam steeds een inhoudsloze diarree aan woorden, iets waar deze wethouder patent op lijkt te hebben.

Foto: SP

De demonstratie was bedoeld om raad en college een petitie en protesthandtekeningen te overhandigen in de pauze van de raadsvergadering die op dat moment plaatsvond. Omdat die, zoals gebruikelijk, nogal ver uitliep werd buiten met een flinke lawaai actie de vergadering attent gemaakt op de aanwezigheid van boze buurtbewoners.

Burgemeester en wethouder bleken uiteindelijk bereid de protesterenden even aan te horen. Waarbij niet nagelaten kon worden om de korte lawaai actie te kwalificeren als “ordeverstoring”….

Foto: SP

Of hiermee het vertrouwen van de boze inwoners in het stadsbestuur (deels) is hersteld valt zeker te betwijfelen. Temeer, daar wethouder Adriani prevelde dat de plannen al aangenomen zijn door de gemeenteraad. Met andere woorden: eigenlijk is er gewoon niets meer aan te doen….

Waar een wil is, is een weg. Maar het ziet er naar uit, dat op dit punt de wil om te luisteren en te handelen in het belang van deze groep Nieuwegeinse inwoners bij het college en het merendeel van de raad totaal ontbreekt.

EG

Reactie toevoegen

U bent hier