h

sp bezocht de reyerslaan

24 april 2021

sp bezocht de reyerslaan

Foto: SP

De SP heeft zaterdag  24 april een bezoekje gebracht aan bewoners van de Reyerslaan in Jutphaas-Wijkersloot.  Aanleiding waren gemelde klachten met betrekking tot de slechte staat van de woningen, achterstallig  onderhoud en het idee dat de eigenaar Mitros daar niets aan deed.

Voorafgaand aan het bezoek waren een aantal enquêteformulieren verspreid, waarop bewoners hun mening over hun persoonlijke woonsituatie konden aangeven. Die formulieren werden zaterdag weer opgehaald. Van onze aanwezigheid maakte een aantal bewoners ook gelijk gebruik om uitgebreid hun verhaal te doen.

Foto: SP

De meest gehoorde klacht was vooral de irritante gehorigheid in de woningen. De wanden zijn zó dun, dat gesprekken en andere activiteiten bij buren goed te volgen zouden zijn.

Verder variërden de opmerkingen en de gegevens op de enquêteformulieren van veel vocht, schimmel en kou, tot aan problemen met de blokverwarming.

Opvallend en verontrustend was een aparte persoonlijke melding van een bewoner dat Mitros wel geprobeerd had iets aan zijn klacht over vocht en schimmel te doen, maar dat dat slecht zou zijn uitgevoerd. De klachten zijn dus niet verholpen. (foto's).

Een groepje actieve bewoners blijkt echter al een tijdje  over de diverse problemen in gesprek met Mitros te zijn en is over het verloop daarvan zeer wel te spreken. Alleen blijken niet álle bewoners op de hoogte te zijn van dit overleg.
Hoewel Mitros hierover een nieuwsbrief verspreidt zal er nu ook vanuit de actieve bewonersgroep zélf persoonlijk worden geprobeerd zoveel mogelijk bewoners over het verloop van de gesprekken te informeren en te betrekken bij het verdere proces.

Naar verwachting zal ergens in mei/juni Mitros laten weten  of - en wat ze aan de problemen gaat doen.
Afgesproken is dat de SP de voortgang nauwgezet zal volgen en waar nodig actieve steun zal verlenen.

EG

Reacties

Er is nog steeds niks gedaan. Steeds maar weer beloftes en er gebeurt niks

Reactie toevoegen

U bent hier