h

Stiekem landjepik met gemeentegrond

12 maart 2021

Stiekem landjepik met gemeentegrond

Het gebeurt regelmatig dat inwoners een stukje gemeentegrond bij hun tuin trekken. Je kan dan een stevige reactie van de gemeente verwachten. En desnoods wordt de grond op kosten van de inwoner
door de gemeente weer vrij gemaakt.

Frank van den Heuvel, fractievoorzitter: "Hoe anders gaat het als het een bedrijf met goede connecties bij de VVD betreft. Inwoners hebben met de SP afgelopen jaren aan het licht gebracht dat Aannemingsbedrijf Jos Scholman illegaal gemeentegrond (onderdeel van ecologische groenstrook) bij zijn bedrijfsperceel heeft getrokken.

Foto: SP

Tijdens de diverse raadsvergaderingen over 600m² aan de oostkant en de samenhang met het Meanderpark is gebleken dat het college deze grond weggegeven heeft aan Scholman en daarmee ook een eerder aan Scholman opgelegde bestuurlijke boete heeft gecompenseerd.

Echter in het kadastrale onderzoek uitgevoerd bij bovenstaande affaire is gebleken dat Scholman aan de zuidzijde van zijn perceel ook nog eens 425m² gemeentegrond heeft ingepikt. De gemeente is begonnen Scholman te sommeren deze grond terug te geven.
In antwoord op vragen van de SP liet de wethouder weten dat daarvoor de nodige stappen zijn gezet en dat Scholman dan medio maart 2021 de grond teruggegeven zal moeten hebben.

Scholman was vorig jaar absoluut niet van plan die grond terug te geven. Op de locatie zelf is er niets veranderd. De benodigde wijzigingen worden niet voorbereid. De SP heeft nu vragen aan het college gesteld over de voortgang van de handhaving om te voorkomen dat er weer stiekem grond weggegeven zal worden."

Deze kwestie loopt al langer. Zie ook deze link en deze.

EG

U bent hier