h

Aardwarmte: terug naar af!

'DE ONDERSTE STEEN BOVEN'!

1 februari 2021

Aardwarmte: terug naar af!

Donderdag 28 januari j.l. vergaderde de gemeenteraad van Nieuwegein over de afwegingscriteria voor de Aardwarmte. Afgelopen september wees de SP al op de risico's, verbonden aan het boren naar een diepte van 2.500 meter voor het winnen van warmte. Maar tot en met december was de raad niet in beweging te krijgen. De SP liep voor de raad te ver vooruit en het was 'prematuur' om het college te vragen om zorgvuldiger met de besluitvorming om te gaan.

Deze halsstarrigheid is nu een kostbare herstart geworden. Als de wethouder het afgelopen jaar beter naar de inwoners en de SP had geluisterd, dan had dat haar een blamerende afgang in de vergadering van 28 januari bespaard.

Na tumultueuze bijeenkomsten op 7 en 14 januari en  beantwoording van schriftelijke vragen van de SP begon het politieke landschap heel hard te schuiven.
Het uiteindelijke amendement waarmee de wethouder terug naar de tekentafel werd gestuurd was voor de SP maar net ver genoeg.

Fractievoorzitter Frank van den Heuvel: “Het kaartenhuis van halve waarheden en belangenbehartiging voor Aardwarmte is finaal ingestort. Maar we zullen nog heel scherp op moeten letten! Partijen die uiteindelijk toch graag aardwarmte willen, zullen een krappe meerderheid acceptabel vinden. De vraag is of deze politieke waas voor de ogen voldoende waarborg zal bieden voor een veilige uitvoering, een betaalbare prijs voor stadsverwarming, voldoende waarborgen voor herstel van schade en het opruimen  en afsluiten van de boorput na 30 jaar (of langer). "Wie dan leeft die dan zorgt"  heeft ons al een akelige erfenis uit het verleden opgeleverd.”

Reactie toevoegen

U bent hier