h

Toeslagenaffaire kent ook Nieuwegeinse slachtoffers

'DE ONDERSTE STEEN BOVEN'!

24 januari 2021

Toeslagenaffaire kent ook Nieuwegeinse slachtoffers

Het neoliberale schandaal van de kinderopvangtoeslag is beslist niet de-ver-van-mijn-bedshow. Integendeel,  ook in Nieuwegein zijn onschuldigen het slachtoffer geworden van deze akelige overheidsjacht.

Om hoeveel mensen het gaat is niet met zekerheid te zeggen. Volgens een opgave van de gemeente gaat het om 28 personen. Maar gelet op de vele tienduizenden mensen die in heel Nederland  onder verantwoordelijkheid van Rutte cs volledig zijn vermalen, uitgeknepen en kapot zijn gemaakt, lijkt dat aantal Nieuwegeinse getroffenen volgens de SP toch erg aan de lage kant.

De SP-fractie heeft  daar dan ook  schriftelijke vragen over gesteld aan het college. Zo wil ze o.m. weten of dat lage aantal van 28 klopt en op wat voor manier Nieuwegein die mensen heeft opgespoord. Ook moet het gemeentebestuur maar eens aangeven hoe ze verder denkt alle getroffen mensen in Nieuwegein in  kaart te brengen, zodat de slachtoffers kunnen worden geïnformeerd over de uit te keren € 30.000,- schadevergoeding. Verder wordt er gevraagd naar hun recht op de kerstbonus – en wat dat betekent voor de mogelijke uitkering van de WIL.
Daarnaast heeft de SP-fractie vragen gesteld in hoeverre er controle is bij de WIL om te voorkomen dat er etnische profilering plaatsvindt  - en over de oproep van staatssecretaris Van Huffelen om alle schulden van de slachtoffers bij overheidsinstellingen kwijt te schelden. De vraag is, hoe Nieuwegein die oproep gaat uitwerken.

Foto: SP

Dit enorme schandaal, waarbij de democratie en de rechtstaat in Nederland door de overheid volledig onder de grond zijn geschoffeld, zou zo maar eens het topje van een veel grotere ijsberg kunnen zijn. Het vloeit voort uit jarenlang neoliberaal juk, waarbij individualisering en het recht van de sterkste leidend werden in veel politiek doen,  denken en laten, waarbij zij die niet meekonden en dus aanspraak moesten maken op karige financiële ondersteuning van de fors ingekrompen overheid vooral vaak werden beoordeeld als lastpakken, uitvreters en profiteurs. Terwijl de echte grote graaiers in driedelig kostuum in de watten werden gelegd met voor hen uiterst gunstige belasting afspraken.

De onderste steen moet boven, zoals onlangs ook in het tv-programma Buitenhof nog werd opgemerkt. Gooi open de beerput!

EG

Reactie toevoegen

U bent hier