h

Pittoresk groen gered van bulldozers en bakstenen

28 september 2020

Pittoresk groen gered van bulldozers en bakstenen

Mensen komen graag in Nieuwegein wonen. Dat blijkt steeds weer uit de vraag naar woningen die maar ontoereikend blijft. Meer bouwen, meer transformatie van kantoren tot woningen, ligt voordehand. Hierbij is oog voor het groot cultureel erfgoed zoals de historische kernen Jutphaas en Vreeswijk.

De SP vindt het echter van belang om ook aandacht te schenken aan ‘klein, groen’ cultureel erfgoed. Niemand wil toch hebben dat een pittoresk groen straatje als de Randijk opgeslokt zou worden door een appartementencomplex?

Met het indienen van een motie in de raadsvergadering van 28 september bij het onderwerp ‘Erfgoedverordening 2020’ heeft de SP dit samen met Groen Links en groep Verdam voorkomen. De motie is met grote meerderheid van stemmen aangenomen en legt vast dat ook relatief kleine stukjes historisch groen het stempel van cultureel erfgoed kunnen krijgen.

Daarmee maken die waardevolle stukjes een veel grotere kans om bulldozers en bakstenen te overleven.

U bent hier