h

SP doet voorstel voor openbaar register betrouwbare kamerverhuurders

7 maart 2019

SP doet voorstel voor openbaar register betrouwbare kamerverhuurders

Enige tijd geleden bracht de SP een rapport uit: 'In de aap gelogeerd', over gebrek aan handhaving op illegale kamerverhuur en splitsingen van woningen. In de raadsvergadering deze week zegde wethouder Hans Adriani (PvdA) toe dat er in september een aangescherpt beleid zal worden voorgelegd aan de raad. Ook de handhaving moet dan naar een hoger plan getild worden. Om het beleid te verbeteren doet SP een voorstel om een register in het leven te roepen van betrouwbare huurders die een vergunning hebben.

Raadslid Frank van den Heuvel stelde vandaag vragen aan het college. Hij vraagt naar de kansen voor een dergelijk register ter ondersteuning van het beleid. Ook vraagt naar de implicaties voor privacy-aspecten. Zie hieronder welke vragen SP stelt. Het college heeft dertig dagen om te antwoorden.

1. Is het college met de SP fractie van mening dat (aspirant) huurders moeten kunnen controleren of hun woning legaal verhuurt wordt, of er sprake is van meldingen van overlast, of er sprake is van controle op de (brand)veiligheid?
2. Is het college het met de SP fractie eens dat zo’n openbaar register verhuurders aanzet tot zorgvuldiger omgang met hun huurders en panden?

3. Is het college bereidt om zo’n openbaar register op te nemen in het nieuwe beleid dat in september met de raad besproken zal worden?
4. Is het college bereidt om in dat register melding te
maken van:
- inzake onderverhuur of splitsing afgegeven vergunningen,
- klachten/meldingen aangaande overlast van parkeren, afval, geluidsoverlast,
- orde verstoringen (eventueel alleen aantallen),
- datum laatste klacht/melding registratie,
- datum laatste veiligheidsinspectie door de VRU,
5. Is het college bereidt om links naar dit register te laten vermelden op
kamerverhuur sites.

Reactie toevoegen

U bent hier