h

SP Nieuwegein stelt vragen over gegevensbescherming ondernemersenquête

25 januari 2019

SP Nieuwegein stelt vragen over gegevensbescherming ondernemersenquête

Foto: SP

De afdeling Onderzoek en Statistiek verstuurde op 18 januari een uitnodiging aan ondernemers in Nieuwegein, om deel te nemen aan een enquête. Naar aanleiding van deze brief stelt de SP schriftelijke vragen over de herkomst van de adressen en de wijze waarop de gegevens worden beschermd. Lees verder om alle vragen te zien.

De volgende vragen werden vandaag aan het college gestuurd. Uit de antwoorden hoopt de SP te kunnen herleiden of er netjes wordt omgegaan met gegevens van onze inwoners.

  1. Welke externe bedrijven worden door de gemeente Nieuwegein gebruikt om gegevens te verzamelen bij inwoners en bedrijven?
  2. En voor andere toepassingen, bijvoorbeeld in het kader van het uitvoeren van wettelijke taken zoals de WMO?
  3. In het kader van de bovengenoemde brief wordt na inloggen op www.nieuwegein.nl/onderzoekondernemers doorverwezen naar de website van Enalyzer A/B. Waarom wordt dit niet in de brief en op de genoemde pagina vermeld voordat de gebruiker naar de externe website wordt doorgeleid?
  4. Heeft de gemeente een verwerkersovereenkomst met Enalyzer A/B? Zo nee, waarom niet?
  5. Waarom staat Enalyzer A/B niet in het overzicht “2018-254 Bijlage 1 Register verwerking persoonsgegevens”? (ter toelichting: veel van de aangeschreven bedrijven zijn ‘eenpitters’)
  6. Welke abonnementsvorm(en) heeft de gemeente met Enalyzer A/B afgesloten?
  7. Op welke wijze wordt toegang tot deze gegevens gemonitord en geregistreerd?
  8. Enalyzer A/B stelt in haar leveringsvoorwaarden dat het aan de AVG/GDPR voldoet, mits de afnemer, i.c. onze gemeente, aan bepaalde voorwaarden voldoet. Is het college bekend met het feit dat onze gemeente aan deze leveringsvoorwaarden geen invulling geeft?
  9. Op welke wijze denkt het college te controleren of de externe commerciële verwerkers de buiten Nederland opgeslagen data, niet voor andere toepassingen gebruikt?

Reactie toevoegen

U bent hier