h

Pensioen strijd: iedere maand actie!

2 december 2018

Pensioen strijd: iedere maand actie!

Nu het kabinet het pensioenakkoord geblokkeerd heeft werd er op 1 december in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd met de vraag hoe nu verder met het pensioen en wat te doen om een fatsoenlijke oude dag voor iedereen voor elkaar te krijgen.

Aanwezig was ook SP Nieuwegein bestuurslid Harry Kemper:"Het kabinet wil ons pensioenstelsel hervormen. Maar met ‘hervormen’ wordt onder neoliberale kabinetten altijd afbraak bedoeld. En dat wordt nu eindelijk echt niet meer gepikt."

Want is het rechtvaardig dat de AOW-leeftijd steeds verder stijgt en werknemers met zware beroepen door moeten werken tot ze erbij neervallen?
Is het rechtvaardig dat de pensioenen al tien jaar lang niet meestijgen met de prijzen?
En is het rechtvaardig dat een steeds groter wordende groep ZZP’ers van dit kabinet niet het recht krijgt op een goed pensioen?

Iedereen moet op tijd kunnen stoppen met werken en kunnen rekenen op een fatsoenlijke oude dag. Ook werkenden, jongeren en ZZP’ers hebben recht op een eerlijk pensioen.

Kemper: "Elke maand wordt er nu minimaal één stevige actie georganiseerd. Doel is om iedereen voor de Statenverkiezingen te laten zien waarop ze zeker  NIET moeten gaan stemmen, zodat er in de Eerste Kamer geen meerderheid komt voor het huidige a-sociale afbraakbeleid."

Er komen verspreid door het land nog 5 van dergelijke actiebijeenkomsten.

Een goed, fatsoenlijk en sociaal pensioen voor iedereen: ook daar moet tegenwoordig keihard voor geknokt worden!

Harry Kemper, bestuurslid en actievoerder SP Nieuwegein

U bent hier