h

Brief met tips aan nieuwe staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken

18 december 2017

Brief met tips aan nieuwe staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken

Wethouder martijn stekelenburg heeft een aantal belangrijke tips verzameld voor het inwerkprogramma van de kersverse staatssecretaris van Sociale zaken en werkgelegenheid Tamara van Ark. In een persoonlijke brief deelt stekelenburg zijn ervaringen met de participatiewet en het armoedebeleid.

In de afgelopen jaren deed Stekelenburg ervaring op met de participatiewet. In zijn brief aan van Ark stelt hij dat de participatiewet een aantal ongewenste uitwerkingen heeft waardoor mensen te weinig gestimuleerd worden om economisch zelfstandig te zijn. Ook worden de middelen die gemeenten krijgen aan de orde gesteld. Gemeente Nieuwegein is steeds succesvoller met het realiseren van zogenaamde garantiebanen voor mensen met een arbeidshandicap. Echter de gelden die het Rijk hiertoe verstrekt, zijn onvoldoende om aan de ambities vorm te geven. Gemeenten komen zwaar tekort op het participatiebudget. Dat is een strijdigheid in de beleidsvoornemens wat hem betreft.

Stekelenburg over zijn  actie: ’Het leek me gepast nu het einde van mijn eigen termijn in zicht komt, en de termijn van de staatssecretaris net begonnen is, om haar deelgenoot te maken van mijn bevindingen. Ik reken erop dat ze hiermee vol aan de slag gaat’!

 

Reactie toevoegen

U bent hier