h

SP aanwezigheid op City Plaza leverde nuttige informatie op

6 mei 2017

SP aanwezigheid op City Plaza leverde nuttige informatie op

Zaterdag 6 mei was de SP weer op City Plaza aanwezig. Doel dit maal was bij voorbijgangers te informeren naar hun mening over zaken die goed, minder goed of slecht gaan in de stad.

Daar kwam een aantal zaken uit waar we als SP de komende periode zeker aandacht aan gaan besteden. Met name op het gebied van zorg en wonen, maar ook groenvoorziening, overlast en bewegwijzering werden nogal wat klachten geuit.
Verheugend was wel dat m.b.t. het wonen in Nieuwegein zeer zeker ook tevreden geluiden te horen waren.

Ook bleek maar weer eens dat het stadscentrum op zaterdagen relatief veel belangstellenden van buiten trekt: Gorinchem, Culemborg, IJsselstein, Geldermalsen, Houten, Vianen en Utrecht waren gemeenten die o.a. genoemd werden op de vraag waar men woont.

Tot slot: er waren voorbijgangers die de SP aanwezigheid aangrepen om hun begrijpelijke en terechte verontwaardiging te laten blijken over het landelijke asociale beleid van de afgelopen jaren. En met de huidige stand van de Haagse politieke zaken zal het op korte termijn moeilijk zijn daar verbetering in aan te brengen.

U bent hier