h

SP eist ultimatum op bespreken voortgang verbeteringen WIL

20 december 2013

SP eist ultimatum op bespreken voortgang verbeteringen WIL

Vandaag werd in de raadsvergadering opnieuw geproken over de situatie bij de regionale dienst Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Na het goede gesprek in de commissie was het wat de SP betreft het moment om boter bij de vis te krijgen. Dat werd een moeizaam debat.

Naar aanleiding van het WIL rapport moet er een onfhankelijk onderzoek komen wat de SP betreft. Er zitten blinde vlekken in de organisatie en zijn per definitie niet op te sporen door de medewerkers zelf.

De raad wilde niet instemmen met een motie van de SP die voor een onafhankelijk onderzoek pleitte. Uiteindelijk wist Martijn Stekelenburg van Wethouder Gadella de toezegging los te krijgen dat de raad uiterlijk 1 april op de hoogte wordt gebracht van de voortgang van het onderzoek en een eventueel verbeterplan. 'Hoewel dit vertragend werkt is het beter dan niets', aldus Stekelenburg.

Lees hier het hele betoog dat SP hield bij het indienen van de motie:

Voorzitter,

Zeer recent spraken we op een informatieavond met elkaar over de uitkomsten van het rapport dat de SP uitbracht over de WIL en de beleving van de cliënten van deze nieuwe organisatie. Het is denk ik gebleken zowel door de signalen uit het rapport als wel uit de verhalen van de cliënten die meespraken die avond, dat er bij WIL nog van alles te verbeteren en nader te onderzoeken is.

Deze week nog sprak ik een cliënt die ook al maanden aan het worstelen is met de WIL en maar niet verder komt. Hij vertelde me over het WIL beleid en hoe dat in de praktijk uitpakt. Wanneer je af en toe werk hebt en om de zoveel maanden toch weer ondersteuning nodig hebt van de WIL, dan wordt je door dezelfde mallemolen gehaald en krijg je op nieuw alle informatiesessies met uitleg hoe de WIL werkt, dit is echt geldweggooierij. Standaard mensen naar een sollicitatiecursus sturen terwijl die helemaal niet relevant is voor sommigen; de meneer die ik van de week sprak was ook hoofd personeelszaken geweest en weet uitstekend hoe je het meest effectief solliciteert. Er is te weinig aandacht voor de achtergronden van de cliënten, als er iets aangetoond wordt in ons rapport, dan is dat het wel.

Voorzitter, De directeur van de WIL toonde zich bereid naar verbeteringen te kijken en wilde al een klanttevredenheidsonderzoek doen in het voorjaar. Hoewel goedbedoeld is dat allemaal iets te vrijblijvend wat de SP betreft. Als we pech hebben komt er pas na het clientenonderzoek een verbeterplan en dan zitten we aan het einde van de zomer voordat de raad voor het eerst kan worden bijgepraat over de voortgang. Gezien de ernst van de signalen is dat voor mijn partij onacceptabel.

Voorzitter, goede bedoelingen van de directie, daar zijn we blij mee. Maar er is wel tempo nodig om zaken op te pakken. Dit begint met een nader onderzoek naar de werkelijke omvang van de zaken die in ons rapport genoemd worden. Ik heb tijdens de presentatie van het rapport al gezegd: Het rapport gaat niet over alle cliënten en naar verwachting ook niet over alle medewerkers. Wat ons betreft moet zo snel mogelijk duidelijk worden wat er speelt en wat daarmee gaat gebeuren. Het doel van onze motie vanavond is dat deze twee zaken vast komen te liggen en we onszelf ergens aan vast kunnen houden. Zonder ultimatum gaat deze zaak mogelijk op de lange baan. Ik heb denk ik voldoende aangeven dat dat een kwalijke zaak zou zijn.

Wanneer u zich afvraagt of u voor of deze motie zult stemmen, beseft u zich dan er zonder ons voorstel geen enkele garantie of zelfs aanleiding is dat we op enige termijn  over deze zaak doorpraten. Er is geen stok achter deur.

Voorzitter, de kern van de zaak met de WIL is misschien wel dat er blinde vlekken zijn in de organisatie- en de wijze waarop het beleid wordt vertaald naar een bepaalde werkwijze. Ook dat moet blijken uit een nader onderzoek en dat kan alleen als dit onderzoek onafhankelijk wordt opgezet en uitgevoerd. De feitelijke aard van een blinde vlek verhinderd dat de WIL zelf in staat is om deze zichtbaar te maken en de angel eruit te trekken. Erg belangrijk dus dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Ons motie pleit daarvoor.

Ik hoor graag hoe de andere partijen hierin zitten. Ons voorstel is alvast gesteund door fractie van der Zalm waarvoor dank.

 

 

Reacties

er moeten meer clienten bereikt worden met een vragenlijst. Ik persoonlijk zou meer verschillende opties hebben met de collectieve zorgverzekering. Die is in verhouding met anderen veel duurder, ondanks de korting van de gemeente

Reactie toevoegen

U bent hier