h

Goede discussie in gemeentehuis over WIL rapport

4 december 2013

Goede discussie in gemeentehuis over WIL rapport

Vanavond sprak de gemeenteraad over het SP rapport:'De WIL client aan het woord'. Dit rapport dat een aantal problemen beschrijft over de behandeling en belegening van clienten door medewerkers, werd voorgelegd aan de raad en de WIL directie. Ook een aantal clienten waren aanwezig en deden hun verhaal.

Fractievoorzitter Stekelenburg van de SP nam de aftrap van de avond door het onderwerp in te leiden. Hij wenste de commissie een goede discussie toe.

De heer Esser, directeur van de WIL reageerde op het rapport en gaf aan dat er herkenning was bij een aantal zaken, een aantal andere zaken waren minder herkenbaar. Een aantal respondenten van de enquete gaven aan dat er een intimiderende sfeer was binnen de WIL. De directie vond dat daarvoor de bewijzen ontbraken. De SP er groot voorstander van dat de klachten nader onderzocht worden.  De WIL is al van plan een klanten tevredenheidsonderzoek te doen in het voorjaar van 2014.

Met name het persoonlijke verhaal van de clienten gaf erg duidelijk aan waar de schoen wringt. Medewerkers werken nogal eens langs elkaar heen en kennen de eigen regels niet. Het voorbeeld waarbij een van de medewerkers de hoorn op de haak gooide na een discussie met een client, kwam duidelijk aan bij de directeur.

De SP beraadt zich nog op een voorstel (motie) om de gemeenteraad zich te laten uitspreken over een verbeterplan en een termijn waarop de resultaten worden terug gemeld. 'Deze kwestie mag niet te lang op zijn beloop raken', aldus Stekelenburg.

Reactie toevoegen

U bent hier