h

Nieuws uit 2009

11 januari 2009

Communicatie gemeente rondom overlast voetbalveldje verloopt slecht

Het voetbalveldje achter de Schubertstraat levert al jaren overlast op voor omwonenden. Veel bewoners hebben geklaagd over ballen in de tuinen langs de lange zijde van het veld, kapotte planten, jongens die over de hekken klimmen om de ballen terug te halen, enzovoorts. Een geplaatst groot hekwerk aan één korte zijde levert ook geluidsoverlast door de ballen die er tegenaan geschoten worden.

Lees verder
3 januari 2009

SP fracties op stap met verontruste bewoners in de Bossenwaard

De SP fractie ging op 3 januari samen met enkele bewoners op stap met de SP statenfractie in de Bossenwaard. Doel was over te brengen aan de Provinciale Staten welke belangen er gemoeid zijn met de toekomst van de Nieuwegeinse uiterwaarden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier