h

SP stelt vragen over armoedebeleid

25 december 2009

SP stelt vragen over armoedebeleid

Deze week diende SP een aantal schriftelijke vragen in over het armoedebeleid in Nieuwegein. Ten gevolge van de crisis is er een groeiend armoedeprobleem. De gemeenten in Nederland kennen vele regelingen voor hulpbehoevenden die allemaal eigen procedures kennen voor het aanvragen daarvan. Dit bemoeilijkt de toegankelijkheid van deze regelingen en werpt een te hoge drempel op. SP vraagt aan de gemeente om opheldering over al deze regelingen. Lees verder voor de vragen die SP stelt aan het college.

Recentelijk was weer in het Ons Nieuwegein te lezen dat nog steeds een groot deel van de cliënten van de voedselbank in IJsselstein uit Nieuwegein afkomstig is. Hoewel het college naar haar zeggen actief probeert een goed armoedebeleid te voeren, is het grote aantal Nieuwegeinse bezoekers aan de voedselbank een
verontrustend signaal. Hieronder stellen we een aantal vragen ter opheldering van de situatie omtrent de armoede in Nieuwegein:

1. Bent u bekend met het aantal Nieuwegeiners dat noodgedwongen gebruik maakt van de voedselbank in IJsselstein? Om hoeveel cliënten gaat het hier?

2. Welke inzet pleegt u om deze mensen te bereiken en hoe succesvol bent u daarin? Graag opgave van de aantallen.

3. Hoeveel regelingen bestaan er in Nieuwegein om de mensen met een smalle beurs tegemoet te komen? In welke mate wordt er gebruik gemaakt van deze
regelingen? Graag opgave van alle regelingen inclusief de wijze waarop deze aangevraagd dienen te worden en met vermelding van de bestede bedragen in 2009
tegenover het beschikbare budget voor die regeling.

4. Is het mogelijk om deze regelingen geautomatiseerd te laten uitvoeren: met andere woorden de cliënten van wie bekend is dat ze recht hebben op deze regelingen, krijgen de bedragen automatisch uitbetaald? (De gemeente Amsterdam voert dit ook zo uit.) Graag opgave van de betreffende regelingen en de mogelijkheden om deze op initiatief van de gemeente uit te keren.

5. Bent u voornemens de mogelijkheden zoals hierboven omschreven aan te wenden om de inkomenspositie van armlastige inwoners te verbeteren?

U bent hier