h

Hoe is de schuldhulpverlening in Nieuwegein geregeld?

25 december 2009

Hoe is de schuldhulpverlening in Nieuwegein geregeld?

Naar aanleiding van de recente aandacht in de politiek omtrent het beleid voor schuldsanering, stelt de SP een aantal schriftelijke vragen aan het college. De crisis heeft veel mensen in de problemen gebracht. Het is van groot belang dat wanneer mensen betalingsproblemen krijgen, ze deugdelijk geholpen worden door de juiste instanties. Dit voorkomt verder afglijden en voorkomt gevolgen op andere gebieden in het leven van mensen.

Met de vragen hoopt SP duidelijk te krijgen welke hulpverlening er bestaat in Nieuwegein op het gebied van schuldsanering en budgettering. Zo kan bekeken worden wat er aan dit beleid verbeterd kan worden. De vragen die het college dient te beantwoorden:

1. Hoeveel mensen met (problematische) schulden wonen in Nieuwegein? Hoeveel van deze mensen zijn afhankelijk van een uitkering?

2. Hoeveel mensen maken gebruik van de schuldhulpverlening?

3. Heeft de gemeente een speciale afdeling voor schuldsanering? Is er een wachtlijst bij deze afdeling? Zo ja, hoeveel personen staan op deze wachtlijst? Hoe lang moet iemand gemiddeld wachten voor een intake bij de gemeentelijke schuldhulpverlening?

4. Hoe lang moet iemand gemiddeld wachten totdat er daadwerkelijke hulp wordt geboden?

5. Wanneer is volgens de gemeente schuldhulpverlening geslaagd? Hoeveel mensen worden jaarlijks succesvol begeleid?

6. Op welke wijze geeft de gemeente aandacht aan preventie, voorlichting en nazorg? Welke instrumenten zet de gemeente hiervoor in?

7. Hanteert de gemeente Nieuwegein nog specifieke instrumenten in het kader van schuldhulpverlening, bijvoorbeeld gericht op jongeren of dak- en thuislozen? Zo ja, welke zijn dat?

8. Hanteert de gemeente een minimaal schuldenbedrag voordat een schuldenaar toegang krijgt tot het schuldhulpverleningtraject? (Bijvoorbeeld: de gemeente helpt de schuldenaar pas bij een schuld hoger dan € 5000,-)

9. Regelt de gemeente de schuldhulpverlening zelf of wordt de schuldhulpverlening uitbesteed aan de gemeentelijke kredietbank, commerciële schuldhulpverleningsbureau’s of vrijwilligersorganisaties?

10. Als de schuldhulpverlening wordt uitbesteed, aan welke organisaties? En, op basis van welke voorwaarden? Gaat de selectieprocedure via een aanbestedingsprocedure?

11. Mocht de gemeente gebruik maken van een aanbestedingsprocedure, wat zijn dan de criteria waarop wordt getoetst (prijs, kwaliteit, looptijd, individueel maatwerk etc.)

12. Hoeveel geld wordt er in de gemeente besteed aan schuldhulpverlening?

13. Hoeveel extra budget heeft de gemeente ontvangen in het kader van het Kabinetsakkoord en het crisisakkoord? Waarvoor worden deze gelden ingezet?

14. Heeft de gemeente in het kader van de economische crisis de formatie bij de afdeling schuldhulpverlening uitgebreid? Zo ja, met hoeveel personen of FTE t.o.v. de reguliere personeelsomvang? Zo nee, wat is hiervan de reden?

15. Voldoet de kwaliteit van de schuldhulpverlening? Welke maatstaven hanteert u hiervoor?

16. Is de afdeling schuldhulpverlening voor mensen met een schuldhulpverleningtraject voldoende bereikbaar? Op welke tijden is de afdeling bereikbaar voor cliënten?

17. Wat zou er binnen de gemeente kunnen worden verbeterd aan de schuldhulpverlening? Kunt u dit toelichten?

U bent hier