h

Vul de enquête in naar kwaliteit bewindvoering en budgetbeheer

'DE ONDERSTE STEEN BOVEN'!

Foto: SP
Vanwege meerdere signalen die SP de laatste tijd heeft ontvangen over bewindvoering en budgetbeheerders, starten we met een groot onderzoek. We vragen mensen die met bewindvoering en/of budgetbeheer op een of andere manier te maken hebben, om de vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van het onderzoek zullen daarna bekend gemaakt worden. We zullen de resultaten samenvatten in een rapport en deze in de gemeenteraad aan de orde stellen. Indien u dit wenst zullen we u op de hoogte houden van de uitkomsten. U kunt dit in de vragenlijst aangeven onder vraag 13. Uiteraard worden uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier