h

Fractie


 

Martijn Stekelenburg - fractievoorzitter
"Bij de laatste verkiezingen heeft SP opnieuw een mooi resultaat
neergezet. We zijn de tweede partij van de stad wat aangeeft dat onze
inzet loont. Als het aan mij ligt gaan we de komende jaren blijven doen
waar we goed in zijn: de sociale onderwerpen op de kaart zetten en samen met mensen actie voeren tegen ongelijkheid".

Annie van den Heuvel - raadslid, Commissie Samenleving
"Al meer dan tien jaar ben ik actief voor de SP in Nieuwegein. Als
ik hoor dat 20% van de mensen 80% van het vermogen in handen hebben in
Nederland blijft er dus maar 20% over voor 80% van de mensen. Deze kloof
wordt alleen maar groter en daardoor wordt het tijd om de koek
eerlijker te gaan verdelen.  Jammer genoeg lijkt het ook of deze zelfde
groep rijken het steeds meer voor het zeggen krijgt in Nederland. Laten
we met elkaar ervoor zorgen dat niet steeds de klappen vallen bij de
sociaal zwakkeren, chronisch zieken of gehandicapten. Ik ben zeker niet
tegen rijkdom maar wel tegen armoede."

Marian Bijvoet - raadslid, Commissie Samenleving
"Ik werk bij een crisisopvang voor dak- en thuislozen in Utrecht. In de
afgelopen jaren heb ik het aantal gezinnen dat gebruik maakt van deze
vorm van opvang zien groeien. Het wordt voor veel mensen steeds
moeilijker om het hoofd boven water te houden. Ik vind dat we met name
voor de kinderen in deze situatie moeten blijven zorgen. Zij mogen niet
opgezadeld worden met een achterstand die hen gedurende de rest van hun
leven blijft achtervolgen. We moeten onze eigen koers blijven volgen en
niet onze oren laten hangen naar landen als Amerika waar hele gezinnen
op straat leven en aan hun lot worden overgelaten.  Ik vind dat we
moeten blijven vechten voor een sociaal Nederland waar we met elkaar
zorgen voor de kwetsbaren onder ons. Een goede zorg is immers de
graadmeter van onze samenleving. Ik zal daarom van harte en vol
overtuiging de SP vertegenwoordigen in de Nieuwegeinse gemeenteraad."


 

Patricia Nowak  - raadslid, Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu
'Iedereenheeft recht op een menswaardig bestaan. Ziek of gezond, arm of rijk, werkzoekende, medewerker of ondernemer. Ondanks het asociale beleid van Den Haag blijven we in Nieuwegein strijden voor een sociale gemeente'.

U bent hier