h

Fractie

'DE ONDERSTE STEEN BOVEN'!

Foto: SP

Frank van den Heuvel- fractievoorzitter
"Voor een meer betrouwbare overheid willen we meer gewone mensen in de politiek en zorgen dat de gemeente beter naar mensen luistert. De
gemeente is er voor ons, maar er zal nog veel moeten gebeuren om ervoor
te zorgen dat de gemeente ook de belangen van haar bewoners voorop
stelt. Door in de raad het gesprek aan te gaan bereiken we veel. Actie
van de straat en uit de buurten hebben we hard nodig om in de raad druk
uit te kunnen oefenen"

Annie van den Heuvel - raadslid, Commissie Samenleving
"Al meer dan tien jaar ben ik actief voor de SP in Nieuwegein. Als
ik hoor dat 20% van de mensen 80% van het vermogen in handen hebben in Nederland blijft er dus maar 20% over voor 80% van de mensen. Deze kloof wordt alleen maar groter en daardoor wordt het tijd om de koek
eerlijker te gaan verdelen.  Jammer genoeg lijkt het ook of deze zelfde
groep rijken het steeds meer voor het zeggen krijgt in Nederland. Laten
we met elkaar ervoor zorgen dat niet steeds de klappen vallen bij de
sociaal zwakkeren, chronisch zieken of gehandicapten. Ik ben zeker niet
tegen rijkdom maar wel tegen armoede."

 

Marian Bijvoet raadslid
Zonder
actie geen fractie en geen raad zonder de straat. Gevleugelde uitspraken die ik, als SP lid, volledig onderschrijf. Elke gemeente heeft een gemeenteraad, als waardevol onderdeel van de democratie. Dat moet wel op de juiste waarde worden geschat. In Nieuwegein is het een raad die helaas slechts minder dan de helft van de inwoners vertegenwoordigt, omdat de helft van de mensen niet gaat stemmen.

We vergaderen binnenskamers waarbij de tientallen stoelen op de publieke tribune zelden door meer dan een handvol inwoners worden bezet. De gemeenteraad is een instrument van de democratie en ik draag daar graag, als SP fractielid, mijn steentje aan bij.

Jef Heuvelmans - commissielid
"Ik ben Jef Heuvelmans, 60 jaar oud en al sinds mijn 17e op de een of andere manier politiek actief.
Tijdens mijn studie - en later mijn werk- heb ik ervaring opgedaan in de studentenraad, de OR (15 jaar) en uiteraard de vakbond.
Ik heb altijd al behoord bij de linkse kant van het politieke veld.
De SP is voor mij dan ook een een vanzelfsprekende  keuze. Sociaal, antikapitalistisch, eerlijk en  nononsense."

Tanja de Haan - commissielid
"Een maatschappij die hart heeft voor de zwakkeren, een maatschappij die zorg geeft aan diegenen die zorg nodig hebben, een maatschappij die de mensen steunt die onze steun nodig hebben, een maatschappij die oog heeft voor het milieu en het welzijn van mens en dier, dat zijn een aantal punten van een maatschappij die sociaal is. Dat is mijn droom-maatschappij. Je dromen kun je waarmaken, maar daar moet je wel voor knokken want het gaat niet vanzelf. Met dat knokken zit ik bij de SP helemaal goed en daarom ben ik naast lid van het actieteam en commissielid ook als penningmeester toegetreden tot het bestuur van SP Nieuwegein".

U bent hier