h

Fractie

Annie van den Heuvel - fractievoorzitter, Commissie Samenleving
"Al meer dan tien 10 jaar ben ik actief voor de SP in Nieuwegein. Als ik hoor dat 20% van de mensen 80% van het vermogen in handen hebben in Nederland blijft er dus maar 20% over voor 80% van de mensen. Deze kloof wordt alleen maar groter en daardoor wordt het tijd om de koek eerlijker te gaan verdelen.  Jammer genoeg lijkt het ook of deze zelfde  groep rijken het steeds meer voor het zeggen krijgt in Nederland. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat niet steeds de klappen vallen bij de sociaal zwakkeren, chronisch zieken of gehandicapten. Ik ben zeker niet tegen rijkdom maar wel tegen armoede."

Frank van den Heuvel - raadslid, Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu
"Ik ben ruim 10 jaar actief bij SP Nieuwegein. In het dagelijks leven vader van 3 opgroeiende kinderen en klein ondernemer (ICT). Ik vind het een eer om als lid van de SP-fractie zo'n 10.000 Nieuwegeiners to mogen vertegenwoordigen. De SP is voor mij de partij die zich werkelijk bekommert om de mensen met lage inkomens, waaronder ook vele kleine ondernemers. Ik zal me waar mogelijk inzetten voor meer gelijkwaardigheid en solidariteit. In de commissie ROM, zal ik mij inzetten voor de bouw van voldoende sociale huurwoningen."

Marian Bijvoet - raadslid, Commissie Samenleving
"Ik werk bij een crisisopvang voor dak- en thuislozen in Utrecht. In de afgelopen jaren heb ik het aantal gezinnen dat gebruik maakt van deze vorm van opvang zien groeien. Het wordt voor veel mensen steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Ik vind dat we met name voor de kinderen in deze situatie moeten blijven zorgen. Zij mogen niet opgezadeld worden met een achterstand die hen gedurende de rest van hun leven blijft achtervolgen. We moeten onze eigen koers blijven volgen en niet onze oren laten hangen naar landen als Amerika waar hele gezinnen op straat leven en aan hun lot worden overgelaten.  Ik vind dat we moeten blijven vechten voor een sociaal Nederland waar we met elkaar zorgen voor de kwetsbaren onder ons. Een goede zorg is immers de graadmeter van onze samenleving. Ik zal daarom van harte en vol overtuiging de SP vertegenwoordigen in de Nieuwegeinse gemeenteraad."

Laura Bruinsma-Berkeveld  - raadslid, Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu
"Ik ben sinds 2005 lid van de SP en vanaf dat moment actief in het actieteam. Mijn vuurdoop was tijdens de gemeenteraads-campagne 2006. We kwamen voor het eerst in de Raad! Vanaf dat moment kwam ik in het bestuur en werd gevraagd Raadslid te worden bij de verkiezingen van 2010. In de Raad gekomen met portefeuille SAM, met veel plezier bijna vier jaar gedaan. Nu hebben we een Wethouder en ben ik met mijn 6e plaats terug in de Raad!
Ik ben sinds 2012 uit mijn maatschap Perfusie en kan naast de SP taken, mijn gezin, 3 kinderen en 3 kleinkinderen meer aandacht geven en oppassen.
Daarnaast ben ik sinds 1 januari 2014 coördinator van de vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst Nieuwegein, een leerzame en mooie uitdaging."

Hasan Inekçi  - raadslid, Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken
"Vanaf 1998 ben ik actief in Nieuwegein voor de SP afdeling. Ik behartig graag de belangen van onze inwoners. Ik weet dat het erg moeilijk is de bestaande bestuurscultuur te doorbreken maar toch hoop ik van harte dat dit de nieuwe manier van werken wordt in de Raad. In het dagelijks leven ben ik buschauffeur bij Qbuzz in Utrecht en dat doe ik sinds 1991 nog steeds met heel veel plezier. Ik ben getrouwd en vader van twee volwassen kinderen."

U bent hier