h

Blog

10 september 2009

Knap stukje theater bij debat over nieuwbouw voor De Kom

Vanavond werd er in de projectencommissie van de gemeenteraad gesproken over een uitvoeringskrediet voor het nieuw te bouwen theater in het stadscentrum. Er moet een ongelooflijke smak geld uitgegeven worden. Met wat plussen en minnen gaat het ons per saldo zo'n 30 miljoen euro kosten. Ik praatte mee voor de SP over dit onderwerp en bracht een betoog naar voren wat in dit weblog integraal te lezen is. Ik heb me verbaasd over de risico's die het college bereid is te lopen om een enorm te theater te bouwen.

Lees verder
2 september 2009

Het is weer voorbij die mooie zomer

En dat betekent dat we weer startklaar zijn voor de komende politieke periode. Een periode waarin duidelijk zal worden hoe het kabinet Balkende/Bos de miljarden  die zo gul aan de banken zijn verstrekt denkt terug te halen. De derde dinsdag in september wordt het allemaal openbaar, maar  je kan op je vingers natellen dat dit kabinet ?? gespeend van iets dat lijkt op een sociaal gezicht ?? zoveel mogelijk geld weg gaat schrapen op de plekken waar het juist zo hard nodig is.

Lees verder
9 augustus 2009

Waarom is de SP voor een Nieuwegeinse fairtrade gemeente?

In 2015 zal de extreme armoede in de wereld gehalveerd moeten zijn, volgens de millenniumdoelen. Alle landen, zowel arm als rijk, zijn deze doelen willen en wetens aangegaan alleen is het resultaat tot nog toe belabberd. De globalisering zoals die nu plaatsvindt, zal eerder leiden tot grotere tegenstellingen. De verschillen tussen arm rijk zijn nog nooit zo groot  geweest als nu. Honger en gebrek in een globaliserende wereld die rijk genoeg is dit te voorkomen, is onacceptabel.

Lees verder
29 juli 2009

Milieuzone in Nieuwegein?

Het college heeft een luchtkwaliteitsplan opgesteld om zodoende de luchtkwaliteit in Nieuwegein te verbeteren. Een nobel streven zou je denken. De collegepartijen hebben zich daar op voor laten staan. De PvdA staat in de persoon van de RIM cie-voorzitter Langerak prominent in het AD van enige tijd geleden met een verbodsbord milieuzone in de hand. Men zou wel eens laten zien dat Nieuwegein voortvarend hiermee bezig is! Nog voor het reces werd nogmaals aangedrongen hierop met een motie.

Lees verder
28 juli 2009

Nieuwe rubriek

Vanaf heden opent de SP Nieuwegein een column, met actuele beschouwingen, meningen over uitsluitend politieke ontwikkelingen.  Op deze columns kan alleen worden gereageerd via de e-mail: nieuwegein@sp.nl

Lees verder

Pagina's

U bent hier