h

Blog

4 maart 2020

Linkse samenwerking....

Met anderen iets voor elkaar krijgen is altijd beter dan alleen. Ook in de politiek. Rechts lukt dat beter dan links. Al jaren vraag ik me af waarom er op links niet wordt samengewerkt.

Lees verder
2 maart 2020

De Plettenburg Saga....

Volgt u het nog, dat dossier over bestuurlijke diefstal van gemeentelijk groen aan de Morsebaan in de Plettenburg?
De bewijzen voor ambtelijke en bestuurlijke corruptie stapelen zich langzaam maar zeker op.

Lees verder
21 januari 2020

Een traantje wegpinken

Mooie uitdrukking. Geeft aan dat iemand ontroerd is geraakt. Door een kunstwerk, een muziekstuk, een film, een gedicht, een verhaal, een gebeurtenis. Emotie.

Lees verder
7 december 2019

IJspret voor de SP bij de ijsbaan op City Plaza

Vandaag was het een droge dag. Uitstekend weer dus voor en beetje ijspret. En dat hebben we dan ook gedaan met z’n drieën. Jef, Harry en Tanja op City Plaza bij de ijsbaan. We gingen weliswaar niet schaatsen, maar we deelden sponsjes uit en gingen een gesprek aan met de mensen. Het was een gezellige sfeer en we stonden niet alleen. Een paar studenten waren een krant aan het uitdelen en die werden door de beveiliger weggestuurd. De arme jongens mochten niet onder het overkapte gedeelte staan en moesten verder het plein op. Naast ons dus.
Lees verder
24 november 2019

Mijn hart voor de zorg

20 november was er een landelijke staking van ziekenhuismedewerkers. Ik was aanwezig in het Antoniusziekenhuis waar ook aktie werd gevoerd. Uit gesprekken met enkele mensen van de werkvloer bleek dat sommigen zich toch machteloos voelden omdat ze niet de vuist konden maken die nodig is. De bereidheid om iets te doen was natuurlijk heel groot, maar omdat het om de zorg gaat, konden de acties maar beperkt blijven vonden ze, begrijpelijk, een deel moet doorwerken. Er waren medewerkers die als ZZPer gingen werken en die worden dan weer door het ziekenhuis duur ingehuurd omdat er personeelstekort was, dat kan allemaal in Nederland!
Lees verder
17 november 2019

Rijbevoegdheid

De demonstraties die er waren - en nog komen-  tonen aan dat  vele geledingen in onze samenleving helemaal klaar zijn met al die kabinetten Rutte. En terecht.

Lees verder
8 november 2019

Samenwerken is voor sommigen een ver van mijn bed show

Ik ben er een tijdje tussenuit geweest, ik ben een tijdje uit de gemeenteraad geweest. Sinds twee maanden houd ik een zetel warm voor een van onze raadsleden die door ziekte geveld is.  Tijdelijk terug dus in de gemeenteraad. Vanavond werden wijze woorden van de heer Troost, zeer gewaardeerd ex-raadslid, aangehaald: 'Werk samen als gemeenteraad. In je eentje ben je misschien sneller maar gezamenlijk kom je verder.' Er werd instemmend geknikt door de aanwezigen. Ook door de drie fractieleden van de PvdA. Afgelopen week lieten zij echter in de media zien, met name bij monde van de heer van Esch, dat samenwerken 'een ver van mijn bed show' voor hen is. Zij verdraaiden vol overgave de feiten rondom de beslissingen die de raad heeft genomen over het scheiden van afval. Dit om collega raadsfracties in een kwaad daglicht te stellen. De afvalstoffenheffing zou puur door de nascheiding zijn verhoogd, wat echt kolder is.
Lees verder
18 oktober 2019

De duurzame samenwerking in Nieuwegein

Na de laatste raadsverkiezingen lag er een ingewikkelde uitslag. Het was niet mogelijk een duidelijk linkse- of rechtse coalitie te vormen en daarmee begon een enorm geneuzel. Deze week kwamen we achter de gevolgen daarvan. Hoewel iedereen anderhalf jaar geleden de mond vol had van bestuurlijke vernieuwing, blijkt dat op een enorme illusie uitgedraaid te zijn.
Lees verder
1 oktober 2019

Boerenopstand anno 2019

Foto: SP

Dinsdag 1 oktober 2019 was de dag van de eerste opstand van boeren in Nederland sinds dertig jaar, de NOS deed er zelfs live verslag van.
De aanleiding tot het massale protest is de dreiging van een grote sanering van de veeteeltsector tot wel 50 procent, als D66 haar zin krijgt. De helft minder varkens en kippen, en voilá, het probleem zou zijn opgelost, minder stikstof in de lucht.

Lees verder
30 mei 2019

De raad van Nieuwegein laat de inwoner weer eens zitten

De gemeenteraad van Nieuwegein vergaderde op 29 mei over een advies aan Utrecht aangaande het Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Er lag een advies waarin alle geluiden uit de raad en samenleving werden weergegeven. Ook de grote weerstand tegen windmolens stond er netjes in. Met stevige randvoorwaarden voor windmolens.
Lees verder

Pagina's

U bent hier