h

Sla geen gat in Nieuwegein!

16 september 2020

Sla geen gat in Nieuwegein!

Het college in Nieuwegein lijkt van plan om  Warmtebron toestemming te geven voor een warmtewinningsproject. Daarmee hoopt de gemeente een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening. Warmtebron wil warm water van 2,5 km diepte omhoog pompen. Daarvoor moet een gat geboord
worden. Dit is niet zonder risico's. Daarom heet het een proefboring. De bodem onder onze voeten is echter een kwetsbare stapeling van verschillende lagen, waarover we heel weinig weten. Met mooie plaatjes in rapporten wordt gedaan alsof we wel heel precies weten waar onze stad op gebouwd is. Behalve dat we weten dat we weinig weten, stelt de weinige informatie die er wel is, ons geheel niet gerust.

Minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken (EZK) moet vervanging zoeken voor de aardgasinkomsten uit Groningen. Ja, dit is ook de minister die Groningen laat zakken en beven. En hen al jarenlang laat stikken in de schade. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad van Nieuwegein aanstaande december akkoord gaat met de locatiekeuze voor de boring. Daarna is er geen weg meer terug. Het college van Burgemeester & Wethouders is er alles aan gelegen om deze fase door de raad te krijgen.

Na het besluit om met de locatie van de boring akkoord te gaan liggen alle volgende beslissingen bij EZK. En er zijn meer dan voldoende ervaringen met EZK die totaal geen boodschap heeft aan de belangen van inwoners. De kans is erg groot dat 'economische' belangen zwaarder zullen wegen dan de risico's voor onze inwoners. Wij moeten ons zeker niet laten geruststellen door de mogelijkheid om bij EZK na dit besluit nog zienswijzen in te dienen.

Door het boren van een gat tot 2,5 km diep wordt de bodem ernstig verstoord. Door het prikken van gaten komt er een verbinding tussen lagen met aanzienlijke drukverschillen. In theorie zijn daar allemaal oplossingen voor, maar in de praktijk gaat dat afdichten mis. Vervolgens wonen wij in de buurt van een uitloper van de Peelrandbreuk. In 1992 vond de laatste beving plaats die hier ook voelbaar was. Niemand kan garanderen dat de boring geen nieuwe bevingen kan veroorzaken.

Tevens is de doorlatendheid van de laag waarin warm water gevonden moet worden niet doorlatend genoeg. Gevolg is dat men de winning alleen rendabel kan maken door te fracken. Met fracken wordt de bodem met chemicaliën opengebroken. Ook dit heeft op vele plaatsen in de wereld tot bevingen en bodemverontreiniging geleidt.

Wanneer er door deze industriële activiteiten in de woonomgeving schade aan de woningen ontstaat moeten woningeigenaren zelf aantonen dat dat door de warmtewinning komt. U staat dan als de Groningers tegenover de NAM. Of de Vroomshopers tegenover de Provincie Overijssel. Machteloos, omdat u niet op kunt tegen de diepe zakken van de overheid om met gemanipuleerde onderzoeken uw ongelijk te bewijzen.

Het is nu tijd om hiertegen op te staan. Er is een Bewonersgroep Aardwarmte Nieuwegein die handtekeningen en reacties verzameld. Teken op http://www.ban-groep.nl/. En verspreid deze boodschap via alle beschikbare kanalen.

Naast het boorgat is er een aanzienlijk risico dat er een groot gat in de beurs van onze inwoners geslagen gaat worden en dat zal ook gevolgen hebben voor de financiën van Nieuwegein. Daarom "Sla geen gat in Nieuwegein!"

Reacties

Het is fijn dat de SP de zorgen van bewoners deelt en het hier nog eens heel goed heeft verwoord. Ik hoop dat ook andere partijen in de gemeenteraad onze zorgen en de risico’s van aardwarmteboringen en -winning onder ogen gaan zien en daar actie op ondernemen om de boringen omwille van de veiligheid van bewoners ver buiten de woonwijken te houden.

Helder stuk, dank!

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier