h

Sorry....

28 november 2020

Sorry....

Door het gedonderjaag bij een aantal politieke partijen en de buitensporige, hijgerige aandacht van media op dat soort onrust, zou je bijna vergeten dat elders in Den Haag zich een werkelijk ontluisterende voorstelling afspeelde: de verhoren rond het schandaal van de kinderopvang toeslag.

In twee weken tijd werden een aantal hoofdrolspelers onder ede bevraagd naar hun doen – en vooral laten – in deze bureaucratische, onmenselijke uitknijperij van veelal onschuldige burgers. Praktijken die hebben geleid tot faillisementen, echtscheidingen, totale armoede en zelfs tot zelfmoord.

Schokkend om te constateren dat betrokkenen verklaarden dat ‘de schuld’ ergens anders lag. Bij het andere departement, of de problemen met automatisering, het is 'de cultuur', het kwam door 'de politiek'. En ja, ze hadden het eigenlijk moeten zien, al die signalen die steeds vaker zichtbaar waren. Maar ze zagen het dus niet. En nee, met de kennis van nu zou men het zeker anders doen.

Met name de nu nog actieve  politieke hotemetoten, zoals Rutte, Wiebes, Asscher, Hoekstra en van Ark, wentelden zich in dit soort uitvluchten, daarbij vooral herhalend dat ze  het hebben onderschat of gewoon niet wisten - en bovendien ook wel meer dingen te doen hadden dan de kwestie van die toeslagen affaire. Druk druk druk ja, dus geen tijd en oog voor de menselijke tragedie’s, de rampen die zich in ongelooflijk veel gezinnen aan het voltrekken waren. ‘Wir haben es nicht gewußt….’

Het is de uitwas van de jarenlange neoliberale politiek van de totale ontmenselijking, uitgevoerd door een gelijkgestemd, kritiekloos ambtelijk apparaat, onder verantwoordelijkheid van neoliberale politici die óf bewust een andere kant opkeken, of het allemaal gewoon niet aankonden en dus totaal ongeschikt zijn gebleken om als bewindspersoon te functioneren.
Rutte, Wiebes, Asscher, Hoekstra en van Ark, ze zitten allemaal nog op hun politieke post. Ze hebben een lans gebroken voor al die hardwerkende, goedwillende ambtenaren die er óók zijn, hebben verklaard het echt verschrkkelijk te vinden. En er zijn excuses gemaakt. Sorry dat uw gezin in puin ligt, sorry dat u failliet bent gegaan, sorry voor het overlijden van uw geliefde, sorry sorry sorry.
En over tot de orde van de dag.

Het merendeel van de slachtoffers van deze neoliberale bende wacht al meer dan anderhalf jaar op terugbetaling van de afgepakte gelden…. Het schijnt n.l. nogal ‘ingewikkeld’ te zijn. Echt hè.

Emile Grivel
SP actieteam

U bent hier