h

SP Hulpdienst: een uitknijpende werkgever

22 januari 2021

SP Hulpdienst: een uitknijpende werkgever

Afgelopen week kwam er van een jongeman een hulpverzoek binnen bij de hulpdienst van de SP Nieuwegein. Het verhaal was dat hij met een wajong-uitkering een tijd lang werkte voor een bedrijf in IJsselstein. Omdat deze werkgever te weinig personeel had werd hij onder druk gezet om zijn vrije dagen op te geven en uit te laten betalen.

Toen hij zijn leidinggevende vertelde dat uitbetaling van zijn vakantiedagen terugbetaald zou moeten worden aan het UWV werd hij tóch door de leidinggevende onder druk gezet om extra diensten te draaien. “Bedrijfsbelang” heette het.
Hij gaf hieraan wel gehoor.  Maar het gevolg was dat hij de vergoeding voor het opgeven van zijn vrije dagen, bijna €200,-, meteen moest afdragen aan het UWV.

Feitelijk is hier misbruik gemaakt van zijn positie door hem onder druk te zetten om zijn rechtmatige vrije dagen op te geven voor het belang van zijn baas - zónder dat hij er eigenlijk iets voor terug heeft gekregen. Dat is enorm wrang. Een werknemer zonder beperking zou namelijk wél recht hebben gehad op de uitbetaling van zijn vrije dagen.

Hem is aangeraden om met het sociaal juridisch loket contact op te nemen om naar de zaak te kijken. Maar het is een lastige kwestie omdat het UWV gebonden is aan landelijke regels en in haar recht lijkt te staan om het bedrag in te vorderen.
De grote uitknijper in het verhaal is de leidinggevende geweest.

Inmiddels heeft hij het UWV verzocht om geen mensen met een beperking meer naar dat bedrijf te sturen. Verder is hem geadviseerd om lid te worden van de FNV voor juridische bijstand.

De regels waarmee het UWV werkt zijn landelijk bepaald. Er zal dan ook iets moeten veranderen in de landelijke politiek. Met één incident in Nieuwegein en omstreken zal het niet lukken om het landelijk beleid open te breken.

Dat het anders moet in Nederland blijkt uit meer dan een optelsom van incidenten. Het is aan ons als SP, om de verbanden te leggen en om mensen aan te spreken op hun gemeenschappelijke belangen met ons verhaal over een eerlijker en socialer Nederland.

Maar het voorval onderstreept de noodzaak voor een sociale en strijdbare politiek die zich hard maakt voor de menselijke maat.
Door samen op te trekken kunnen we voor positieve veranderingen zorgen. Bij de verkiezingen in maart kunnen we hierbij helpen door te kiezen voor een sociaal Nederland.

Tim Platenkamp,
SP Nieuwegein

U bent hier